Login

SOM standpunt jeugddelinquentierecht

Jeugddelinquentierecht krijgt vorm

SOM heeft met haar leden  op een grondig en degelijke wijze het Vlaams jeugddelinquentierecht waarvan het ontwerpdecreet momenteel op de politieke agenda ligt, besproken en mee voorbereid.  In september 2016 gaven we de krachtlijnen mee. We opteren voor een duidelijk en transparant jeugdrecht waar een éénduidige reactie komt op delictgedrag van jongeren en het  een zorgzame hulpverlening niet in de weg staat.  SOM heeft heel duidelijk geijverd voor een constructieve  en herstelgerichte aanpak op maat van de jongere en in verhouding tot het gepleegde delict. Een hiërarchie en combinatie van reacties moet mogelijk zijn waarbij  duidelijk ook rekening gehouden wordt met de verantwoordelijkheid en de rechten van de jongere, de context van de jongere en de proportionaliteit van de reactie ten aanzien van het gepleegde delict. Ouders en opvoedingsverantwoordelijken moeten betrokken worden  in de reactie en indien nodig wordt ook ten aanzien van hen gepast gereageerd.

Onze bezorgdheid voor een consequente herstelgerichte benadering op alle niveaus is aangekaart en hebben we meegegeven in de adviezen voor de SAR WGG en het Raadgevend Comité.  

Anita Cautaers

Directeur intersectoraal beleid