Login

Sociale ondernemers wegen op beleid

Wil je als sociale ondernemer wegen op het lokale beleid dan vind je hierbij een handleiding om naar aanleiding van de lokale verkiezingen je stem te laten horen.

Sociale ondernemers zijn actieve partners en willen participatief mee aan zet zijn voor de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid. Dit doen we op het domein van werk, wonen, welzijn en gezondheid waar een aantal duidelijke lokale beleidsprioriteiten naar voor geschoven worden.  We hopen dat deze inspirerend zijn om lokaal aan de slag te gaan.

Lokale verkiezingen 2018