Login

Samenaankopen

SOM maakt een verschil

Socialprofitondernemingen moeten nog meer efficiënt omgaan met de steeds beperktere middelen. Altijd, maar zeker in deze tijden van besparingen. Eén manier om die schaarsere middelen nog beter te benutten is het realiseren van schaalvoordelen door samen aan te kopen.

SOM ambieert om haar leden te ondersteunen in hun sociaal ondernemerschap.  We wensen voorzieningen te stimuleren om hun aankoopbeleid te herbekijken en te innoveren.  

Zo onderzochten we de mogelijkheden om voor onze leden groepscontracten, alsook kortingen op consultancy rond overheidsopdrachten en (samen) aankoopbeleid, aan te bieden.  

Dat resulteert in een wederzijds exclusief partnership met N-PAC (Non Profit Advies Centrale), die aankoopexpertise en praktische kennis van overheidsopdrachten ter beschikking stelt van SOM en de SOM-leden. 

Leden zien op de dossierpagina's ook de voorwaarden om mee te doen en links naar de benodigde info.

De belangrijkste voordelen van in een dossier in te stappen zijn:
  • Je kan gebruik maken van de grotere schaal waardoor leveranciers ‘automatisch’ betere voorwaarden geven
  • Je hebt geen last van de overheidsopdracht (workload, kennis en risico), die wordt van je schouders genomen
  • De procedure laat toe dat je eigen specifieke wensen en verwachtingen naar voor kan brengen die waar mogelijk en relevant meegenomen worden
  • Via deze interactie en gebundelde kennis, ondersteund door professionele aankopers van N-PAC krijg je een professioneel (en juridisch correct) contract
Voor deze dienstverlening hoef je niet te betalen.
 
We hanteren een handige kleurencode zodat je per dossier in een oogopslag ziet in welke fase het zich bevindt.

Vragen, interesse: samenaankopen@som.be