Driedaagse training 'Succesvol ondernemen in tijden van transitie'

Vorming
19 mei 2022
09:30 - 17:30
Sint-Jansstraat, 1000 Brussel
FacebookFacebookFacebook

Een driedaagse training die jou helemaal meeneemt in het positieve gevoel en de ongekende ondernemingsmogelijkheden van een zorgsysteem in transitie met Herman Toch en Dirk Van de Poel. 

Hoe positioneer ik mijn organisatie in een samenleving in transitie? 

We organiseren onze driedaagse training 'Succesvol ondernemen in tijden van transitie' opnieuw op vraag van onze leden en omwille van de vele positieve reacties van de deelnemers. We geloven dat deze training van grote meerwaarde kan zijn voor alle SOM-leden. Tijdens de opleiding vertrekken we vanuit een ruimer kader, en werken we heel concreet toe naar hoe je met de opgedane inzichten aan de slag kan in jouw organisatie. 

 

Deze training geeft me de handvaten om in mijn organisatie aan de slag te gaan met transitie

Transities dagen uit

De komende 10 jaren worden jaren van fundamentele verandering. We voelen aan dat  maatschappelijke stelsels zoals zorg, welzijn, onderwijs maar ook onze mobiliteits-, energie- en financiële systemen in hun bestaande invulling ons niet langer dienen. Vaak omdat de mens niet meer centraal staat maar eerder in dienst van deze structuren.

Fundamentele systeemveranderingen dringen zich dus op willen we in staat zijn urgenties als klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, het herstel van de biodiversiteit, het gebruik van technologie voor het algemeen welzijn, groeiende sociale ongelijkheid, armoede en vergrijzing van antwoord bieden. Deze ‘wicked problems’ staan niet los van elkaar en wijzen op de onvolhoudbaarheid van onze huidige manier van denken, organiseren en produceren.

Deze groeiende denkomslag zal de komende decennia bepalend zijn voor de richting waarin we zullen evolueren. Deze systeemveranderingen of transities zullen dus meer en meer ingrijpen in onze dagelijkse gewoonten en gangbare patronen. Anders denken en doen, het is de kern waar transitiedenken over gaat.

Het zorgsysteem uitgedaagd

Corona zet het nog extra op scherp: een transitie in de zorg dient zich aan. Er is urgentie en draagvlak. We moeten werken aan een ander of aangepast zorgsysteem.

Maar doordat ‘business as usual’ nog teveel het uitgangspunt vormt voor veel ondernemingen en organisaties, beschikken we niet over een transitiestrategie om ons klaar te maken voor de toekomst.

 • Hoe zet ik een transitiepad uit voor mijn organisatie?
 • Hoe vind ik daarin mijn eigen rol?
 • Hoe combineer ik visionaire ambities met korte termijn resultaat?
 • En hoe ontwikkel ik de juiste transformatiekracht?

Het woord transitie roept hierbij zowel emoties van angst en onzekerheid op als emoties van hoop en verwachting. Sommigen willen zich afwenden van transitie. Anderen willen het net omarmen omdat transitie potentieel voor hen een fundamentele verandering inhoudt.

In deze training vertrekken we vanuit het laatste. Wij zien net in deze ingrijpende periode van transitie een enorm potentieel om een gewenste toekomst (samen) vorm te geven. Door concrete handvaten aan te bieden leren de deelnemers hoe ze de transitie voor hun organisatie en voor hun zelf kunnen laten werken.

 

Verrijkende training met fijne mensen en een diverse groep aan organisaties

Maatwerkprogramma SOM

Om maximale toegevoegde waarde te genereren voor SOM en haar leden, vliegen we deze training aan vanuit het perspectief van de sociale onderneming in de zorg.

De ingebrachte denkkaders, analyseopdrachten, toekomstverkenningen en inspirerende voorbeelden worden door de trainers vanuit dit perspectief ingebracht en beogen een andere manier van kijken en doen.

Op het einde van dit leertraject, heb je volgende leerervaring waar gemaakt

Weten

 1. Weet je wat transitie is en kan betekenen voor jou en je organisatie
 2. Ken je de status van de zorgtransitie en welke zorgsystemen schuren vandaag
 3. Ken je de specifieke rol(len) van sociaal ondernemerschap in deze transitie

Kunnen

 1. Kan je tranisitiedenken meenemen in de beleidsplanning van je organisatie
 2. Heb je handvaten om een transitiepad in de organisatie uit te stippelen
 3. Kan je allianties begrijpen met spelers die een andere transitiepositie innemen

Voelen

 1. Van angst of onzekerheid naar vertrouwen en hoop t.o.v. de zorgtransitie
 2. Doet dromen: geïnspireerd geraken door een brede toekomstverkenning
 3. Zelfzeker om de toekomst mee vorm te geven en deel te worden van de oplossing
 4. Begrip voor collega zorgondernemers, met perspectief voor samenwerking

Doen

 1. Van het ondergaan van transitie naar het (pro-)actief navigeren in transitie
 2. Jouw kairos op punt stellen (transitiepad: het juiste doen op het juiste moment)
 3. Aan de slag gaan met jouw persoonlijke Purpose en rol in transitie

En bovenal stimuleren deze drie dagen ‘goesting’ om actief in de ‘transition twenties’ te stappen

SOM organiseert dit traject voor haar leden om te inspireren en een houvast te kunnen bieden. Door deze oefening met leden te maken zullen we er in slagen om leden te verbinden, op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke toekomsttaal, onze belangenbehartiging af te stemmen op transitie op maat van onze leden. Op deze manier kan SOM mee sturen in de transitie naar nieuwe zorgmodellen.

Het trainingsprogramma

Deze driedaagse training bestaat uit zes aansluitende sessies van telkens 3 uren. De sessie zijn zo opgebouwd dat de aangereikte denk- en werkkaders meteen ook praktisch toegepast worden op de eigen organisatiecontext en het individuele leerpad.

Plenaire momenten worden vlot afgewisseld met groeps- en projectwerk.

Sessie 1: Contextualiseren: De transition twenties

 • Take off:
  • Wat zijn transities?
  • System change
  • Anders kijken, anders doen
  • Een holistisch transitieperspectief voor de zorg
 • Zorgnarratief en zorgsysteem
 • Zichtbaar maken van de transitiepositie van de deelnemers

Sessie 2: Het dominant systeem loopt op zijn einde

 • Transitiepatronen en -mechanismen
  • S-curve X-curve
  • Machtsdynamieken
 • De Eigen positionering op de X-curve
 • Het dominante model
  • Historische analyse + kenmerken

Sessie  3:Toekomstverkenning: Wat is het gewenste nieuw systeem?

 • Toekomstverkenning
  • Begrippenkader
  • Inspirerende voorbeelden
 • De plaats van sociaal ondernemerschap
  • Bestaande en nieuwe, hybride vormen van sociaal ondernemerschap

Sessie 4: Wat is de transitie-status vandaag: a battle of systems

 • De staat van transitie
  • the battle of systems
  • transitieposities en -rollen
 • De eigen transitiepositie scherp stellen
  • Waar sta jij voor?
  • Waar ga jij voor?
  • Tipping points benoemen

Sessie 5: Wat is jouw pad? Jouw Kairos? Het juiste doen op het juiste moment

 • Transitiewerk in de praktijk
  • Opzetten van transitieprojecten
  • Identificatie samenwerkingsmogelijkheden
  • Rolbepaling
 • Aan de slag met een concreet transitieproject
  • Wat willen we bewerkstelligen?
  • Waar positioneren?
  • Wie zijn de actoren?

Sessie 6:Transitiepaden vormgeven

 • Het transitiepad van de organisatie
  • Wat zijn de next steps?
 • Mijn persoonlijk transitiepad
  • Wat zijn mijn next steps?
 • Plenaire terugkoppeling + borrel

Trainers

Herman Toch is co-oprichter van FLRISH. Herman is al sinds jaar en dag gefascineerd door de wereld in verandering. En de enorme mogelijkheid om onze toekomst al ondernemend vorm te geven. Herman is voornamelijk actief in de sectoren zorg, voeding en toerisme. Herman is auteur van de boeken: ‘Transformeren om te overleven (2012), Happy Profit (2014), The Positieve Sum Game (2019), en Scenarioagility (2020).

Dirk Van de Poel is opgeleid als transitiemanager aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam - Drift, en als trainer in System Thinking en gezondheidsagogiek. Hij begon als trainer bij In Mind bvba, werkte als stadsmanager voor VDAB en was directeur bij diverse arbeidsmarktactoren. Vandaag is hij zaakvoerder van ‘De Washond’, bureau voor transitiepraktijk. In die hoedanigheid werkt hij onder meer als transitiemanager voor BOPRO nv waar hij zijn kennis en ervaring inzet rond het sturen van complexe multi-stakeholderprocessen.

Deelnameprijs en inschrijving

De deelnameprijs bedraagt €1260 all-in. Deze training is enkel toegankelijk voor SOM-leden. Je kan je inschrijven via het online formulier. Met vragen over de driedaagse kan je terecht bij onze stafmedewerker Elke Vande Velde

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures