Hulpverlener 0.5VTE Relaties en persoonlijke Problemen+0.5 VTE 1G1P-vervanging zwangerschap

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Tijdelijk
Provincie:
West-Vlaanderen
Adres:
Krekelstraat 56, 8870 Izegem
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

VACATURE
Hulpverlener Relaties en persoonlijke problemen – Regio Ieper/Veurne – 0.50VTE (19u) – vervanging wegens zwangerschap
Outreachend gezinscoach 1G1P – Regio Ieper/Veurne – 0.50VTE (19u) – vervanging wegens zwangerschap

Je sta in voor de psychosociale begeleiding op eerste lijn van kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsvragen.
Je maakt deel uit van een team dat zich focust op cliënten met persoonlijke problemen of met gezins- en/of relationele problemen.
We zoeken een Psychosociaal begeleider team Relaties en Persoonlijke problemen die integraal aan de slag gaat met cliënten en hun context. Je gaat op een krachtgerichte, doelgerichte en oplossingsgerichte manier aan de slag met de ondersteuningsvragen van je cliënt. Samen met je cliënt en diens netwerk zoek je naar gepaste ‘oplossingen’.
Als outreachend gezinscoach ga je integraal aan de slag gaat met cliënten en hun context. Je gaat op een krachtgerichte, doelgerichte en oplossingsgerichte manier aan de slag met de ondersteuningsvragen van je cliënt. Samen met je cliënt en diens netwerk zoek je naar gepaste ‘oplossingen’.

Jouw opdrachten
Psychosociaal begeleider Team Relaties en Persoonlijke problemen

 • Je begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsproblemen conform de visie en werkingsprincipes van het CAW.
 • Je werkt een hulpverleningsvoorstel en een begeleidingsplan uit op basis van de noden van de cliënt/het cliëntsysteem. Je zorgt voor een systematische en periodieke evaluatie en bijsturing van de begeleiding in samenspraak met het cliëntsysteem.
 • Je biedt consult volgens expertise zowel aan externe diensten als aan collega’s intern.
 • Je bouwt actief een netwerk met andere diensten uit in functie van de cliënten.
 • Je neemt administratie op in functie van de cliënt en de organisatie.
 • Je neemt deel aan relevant intern en extern overleg.

Hulpverlener Outreachend gezinscoach 1G1P

 • Je begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsproblemen conform de visie en werkingsprincipes van het CAW.
 • Je werkt een hulpverleningsvoorstel en een begeleidingsplan uit op basis van de noden van de cliënt/het cliëntsysteem. Je zorgt voor een systematische en periodieke evaluatie en bijsturing van de begeleiding in samenspraak met het cliëntsysteem.
 • Je biedt consult volgens expertise zowel aan externe diensten als aan collega’s intern.
 • Je bouwt actief een netwerk met andere diensten uit in functie van de cliënten.
 • Je neemt administratie op in functie van de cliënt en de organisatie.
 • Je neemt deel aan relevant intern en extern overleg.
 • Uitbouwen van een begeleidingsrelatie met het gezin en werken aan wederzijdse openheid om samenwerking mogelijk te maken.
 • Je biedt ondersteuning aan het gezin en het netwerk om de correcte stappen te ondernemen om waar aangewezen professionele ondersteuning te bekomen.
 • Je voorziet de nodige toeleiding en warme overdracht naar vervolghulpverlening. Dit zowel binnen als buiten de organisatie.

Jouw profiel

 • Je staat open voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag en in het bijzonder voor kwetsbare cliënten. Je gaat proactief en outreachend aan de slag.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart.
 • Je kan omgaan met crisissituaties en weet je staande te houden bij agressie.
 • Je hebt kennis van omgaan met hoog conflictueuze scheidingssituaties, bemiddelingstechnieken en stelt je meerzijdig partijdig op.
 • Je beschikt over bagage in het begeleiden van mensen met psychische en persoonlijke problemen en/of gezins- en relationele problematieken.
 • Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken.
 • Je beschikt over rijbewijs B en een wagen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof. Je werkt afhankelijk van de noden vanuit de locatie Ieper/Veurne.
 • Arbeidsovereenkomst 1VTE (38U) – vervangingscontract nav zwangerschap.
 • Je werkt vanuit Ieper en Veurne. Je werkt minimaal 1 avond tot 19U.

Hoe solliciteren

Solliciteren

 • Solliciteren kan tot tot we een geschikte kandidaat gevonden hebben. Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be
 • Kandidaten die weerhouden worden op basis van brief en CV krijgen een schriftelijke opdracht toegestuurd.
 • Kandidaten geselecteerd op basis van de schriftelijke opdracht komen op gesprek in de Krekelstraat 56 te Izegem.
 • Extra info kan verkregen worden bij Céline Bisschop via celine.bisschop@cawcentraalwestvlaanderen.be of 0492 22 54 14.

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden