Psychosociaal begeleider Slachtofferhulp - regio Roeselare - Tielt – 0,75 VTE – contract vervanging zwangerschapsverlof

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Contract:
Tijdelijk
Provincie:
West-Vlaanderen
Adres:
Krekelstraat 56, 8870 Izegem
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

VACATURE
Psychosociaal begeleider Slachtofferhulp - regio Roeselare - Tielt – 0,75 VTE – contract vervanging zwangerschapsverlof

Als psychosociaal begeleider van het team Slachtofferhulp sta je in voor de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers (volwassenen, jongeren, kinderen), getuigen, na- en naastbestaanden van misdrijven en rampen, alle betrokkenen van een verkeersongeval, nabestaanden van zelfdoding, hulpverleners en dienstverleners van slachtoffers en dit conform de missie, visie en werkingsprincipes van de organisatie.
Jouw opdrachten
▪ De hulpverlening t.a.v. volwassenen en minderjarigen is gericht op: duidelijk krijgen van noden en coping strategieën van het slachtoffer. Info bieden op basis van de noden en op basis van de inschatting van de complexiteit van de situatie. Opstellen van het begeleidingsplan waarbij gekeken wordt wat een taak van slachtofferhulp kan zijn, aanvullend op de eigen veerkracht en het sociaal netwerk. Verdere opvolging en hercontactname gedurende een bepaalde periode en in onderling overleg met de cliënt. Screening wanneer slachtoffers een verhoogd risico op posttraumatisch stress syndroom vertonen.
▪ De begeleiding focust op de psychosociale, juridische en praktische gevolgen van het slachtofferschap
▪ Je begeleidt het groepsaanbod: opvang meerder- en minderjarigen bij een critical incident; gespreksgroepen rond specifieke problematieken
▪ Je biedt consult t.a.v. intermediairs, hulpverleners, andere actoren m.b.t. slachtofferschap
▪ Je zet je in ikv preventie en sensibiliseren: door inzet van diverse methodieken wordt slachtofferschap blijvend in de kijker geplaatst zowel bij de burger als welzijns- en politionele en justitiële actoren

Jouw profiel
▪ Je beschikt minimum over een bachelor diploma in een sociale/ menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring
▪ Je kan actief luisteren, zowel verbale als non-verbale signalen ontvangen, door gesprek en ondersteuning
▪ Je doet aan vraagverheldering: informatie uitwisselen en verzamelen gericht op het verkennen van de huidige context, peilen naar verwachtingen, intenties, bezorgdheden, invloed situatie op functioneren, peilen naar de steunbronnen
▪ Je hebt oog voor de persoon in zijn totaliteit en onderliggende of nieuwe hulpvragen
▪ Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden: geven van vorming, groeps-infosessie
▪ Je ontwikkelt en verstevigt het netwerk en relaties binnen en buiten onze organisatie en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen in functie van de doelgroep
▪ Je hebt een bijzondere interesse om vanuit welzijn samen te werken met politie en justitie
▪ Je hebt affiniteit met het thema slachtofferschap, kennis van rouw- en traumaverwerking
▪ Je hebt expertise/interesse in maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen m.b.t. strafrecht
▪ Je bent gebeten door op maat werken, je houdt ervan om integraal, proactief te werken. Je bent sterk in individuele trajecten en werkt vanuit een generalistische kijk
▪ Je gaat graag zelfstandig aan de slag en trekt je uit de slag in onverwachte situaties
▪ Je beschikt over rijbewijs B en een wagen

Arbeidsvoorwaarden
▪ Je werkt binnen PC 319.01 (barema B1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof
▪ Arbeidsovereenkomst (0,75 VTE = 28,5u) bepaalde duur vervanging zwangerschapsverlof
▪ Maandag van 9u tem 12u30 – 13u tem 17u Tielt
Dinsdag van 9u tem 12u30 – 13u tem 17u Roeselare
Woensdag van 9u tem 12u30 – 13u tem 19u Roeselare
Donderdag van 9u tem 13u Roeselare

Hoe solliciteren

Solliciteren
▪ Solliciteren kan t.e.m. 10 februari 2023 Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be
▪ Kandidaten die weerhouden worden op basis van brief en CV krijgen een schriftelijke proef toegestuurd op 14 februari 2023, de opdracht wordt terug verwacht uiterlijk op 16 bebruari 2023 voor 12 u.
▪ Kandidaten geselecteerd op basis van de schriftelijke opdracht komen op gesprek op 22 februari 2023 in de namiddag in de Krekelstraat 56, Izegem
▪ Extra info kan verkregen worden bij Nathalie Devroe via nathalie.devroe@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0491 61 02 51.

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures