Login

Welkom bij SOM

Werkgeversorganisatie SOM brengt sociale ondernemers samen.

SOM ondersteunt als kenniscentrum organisaties, ondernemingen en federaties in de socialprofitsectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen.

Als erkende werkgeversfederatie neemt SOM het voor hen op in het sociaal overleg. SOM is de belangenbehartiger van leden en sectoren, op vraag en op maat. Op SOM kan je rekenen.

De federatie van sociale ondernemingen denkt vooruitstrevend en werkt pluralistisch. Voor SOM is de som van de delen de meerwaarde van sociaal ondernemen.

lees meer

Nieuws

Nieuwjaarswensen

Vanwege het SOM team wensen we je een gelukkig nieuwjaar, waarin de normaliteit stilaan terugkeert.  Ook dit jaa...

lees meer

Only the strong survive?

Organisaties die openstaan voor vernieuwing presteren het best, zo ook sociale ondernemingen.

Die eeuwige w...

lees meer

Service

Corona

Ook SOM neemt maatregelen om de verspreiding van de Covid19-epidemie tegen te gaan.  Desalnietemin blijven alle medewerkers voor u aan het werk.

Ook onze website wordt nog regelmatig geactualiseerd.

Kortom: je kan nog steeds met al je vragen bij ons terecht!

 

SOM biedt de bezoekers van deze website uitgebreide informatie, nuttig voor werkgevers én werknemers van de Vlaamse en federale social profit.

 

Zo vindt u met een simpele klik de permanent geactualiseerde loonbarema's, de Vlaamse en federale sociale akkoorden, de teksten van de CAO's, sociale wetgeving, nuttige links en tools, ons vormingsaanbod, vacatures van SOM leden, nieuws van SOM leden…

De geregistreerde leden van SOM hebben daarnaast nog toegang tot uitgebreidere informatie op maat.

lees meer

Som is er voor de volgende sectoren

 

Intro Sectoraal

SOM vertegenwoordigt verschillende sectoren die met welzijn, gezondheid, wonen en werk te maken hebben. SOM ondersteunt ook het sect... lees meer

Abortuscentra

Abortuscentra bieden medische en psychosociale begeleiding aan ongepland of ongewenst zwangere vrouwen.

 

lees meer

Algemeen welzijnswerk

Een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen.

lees meer

Bijzondere Jeugdbijstand

Voorzieningen bijzondere jeugdbijstand begeleiden kinderen, jongeren en gezinnen in een problematische situatie.

lees meer

Centra Ambulante Revalidatie

Deze centra behandelen op ambulante wijze kinderen en volwassenen met ontwikkelings- en andere stoornissen.

lees meer
 

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bieden ambulante zorg en ondersteuning aan personen met ernstige psychische moeilijkhe... lees meer

Externe diensten voor PBW

Deze diensten adviseren en ondersteunen werkgevers omdat preventie en welzijn op het werk jobtevredenheid geeft.

&nbs... lees meer

Gezins- en Opvoedings ondersteuning

Deze organisaies helpen ouders met jonge kinderen met onder meer advies over verzorging, (op)voeding en ontwikkeling.

lees meer

Gezondheidspromotie en preventie

Deze organisaties nemen initiatieven om de volksgezondheid te bevorderen en de levenskwaliteit te verhogen.  

lees meer

Huurdersbonden

De huurdersbonden verdedigen de belangen van de huurders. Zij geven juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders.

lees meer
 

Kinderopvang

Kinderdagverblijven, onthaalouders en initiatieven buitenschoolse opvang bieden kwaliteitsvolle opvang voor baby's en ... lees meer

Personen met een handicap

Sociale ondernemers bieden professionele ondersteuning aan personen met een handicap.

lees meer

Sociale verhuurkantoren

Sociale verhuurkantoren werken aan het recht op wonen voor iedereen door een degelijke en betaalbare woning te vinden.

lees meer

Sociale werkplaatsen

Een sociale werkplaats stelt mensen tewerk die gedurende lange tijd geen job vonden in het reguliere arbeidscircuit.

lees meer

Tele-onthaal

Praten is de eerste stap. Tele-Onthaal biedt telefonische en online hulp aan iedereen die nood heeft aan een helpend gesprek.

lees meer
 

Thuisverpleging

De thuisverpleging staat in voor medische zorgen aan personen die thuis herstellen van een ziekte of ongeluk.

lees meer

Verslaafdenzorg

De behandelingscentra voor verslaafdenzorg bieden een gespecialiseerde residentiële en ambulante drughulpverlening.

lees meer

Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentra bieden buurtbewoners een kwaliteitsvolle, laagdrempelige en multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidzorg.... lees meer

Intersectoraal

SOM biedt een meerwaarde door vanuit een brede intersectorale kijk op proactieve en reactieve wijze met alle relevante betrokkenen sectoroverschrijdend te werken aan het beleid. Zo wil SOM een praktijk implementeren, gericht op integrale, vraaggestuurde en gedeelde zorg. Deze intersectorale aanpak vergt het synchroon inzetten van expertise vanuit verschillende sectoren en een afdoende afstemming van regelgeving, inhoudelijk beleid en financiering op Vlaams en federaal niveau.

Deze intersectorale bril is, naast de sectorale werking, een rode draad doorheen de werking van SOM.

lees meer

Thema's

SOM houdt de vinger aan de pols. Op deze website vindt u informatie over actuele thema’s. Per thema maken we u wegwijs in de bestaande regelgeving, laten we u kennis maken met actoren die actief zijn en die u wellicht meer duiding en inspiratie geven om u in de desbetreffende thematiek te verdiepen. Daarnaast vindt u in deze rubriek ook de standpunten die wij inzake dit thema innemen.

Heeft u een vraag over een thema dat u niet terugvindt op deze website, neem dan gerust contact met onze medewerkers. Zij gaan graag met u op zoek naar de juiste informatie.

lees meer