CAO's

Sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) worden afgesloten in paritaire comités of subcomités.

De teksten van CAO's, neergelegd in de paritaire comités of subcomités vanaf 1 januari 1999, kan je via de website van de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg consulteren. 

Ben je lid van SOM? Dan kan je op het ledenportaal een bundeling vinden van alle toepasselijke CAO's in de paritaire (sub)comités 319.01, 327.01, 330 , 331 en 337.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures