Welzijn

In nauwe samenwerking met de verschillende federaties organiseert SOM de belangenbehartiging voor de welzijnssectoren. We werken onder andere samen met de centra voor Tele-Onthaal, de vertrouwenscentra kindermishandeling en de CAW groep.

Welzijnssectoren

 • adoptiediensten
 • algemeen welzijnswerk
 • jeugdhulp
 • centra voor tele-onthaal
 • centra geestelijke gezondheidszorg
 • sector personen met een handicap
 • centra voor gezinsondersteuning
 • kinderopvang
 • ouderenzorg
 • thuiszorg
 • vertrouwenscentra kindermishandeling
 • pleegzorg
 • preventieve gezinsondersteuning

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures