Belangenbehartiging

SOM behartigt de belangen van haar leden binnen de sectoren wonen, werk, welzijn en gezondheid. Onze stafmedewerkers zijn experten in hun domein. Ze volgen de vaak complexe dossiers, thema's en issues nauwgezet op en koppelen steeds terug naar het werkveld. 

Onze belangenbehartiging vormt een groot deel van onze werking. Onze stafmedewerkers vertegenwoordigen jouw organisatie in het sociaal overleg en op beleidsniveau. We vinden het belangrijk om met beide voeten in de realiteit te staan en daarom organiseren we op frequente tijdstippen sectorale overleggen. Daarnaast zetten we sterk in op intersectoraal overleg om belangrijke thema's met een transversale blik te behandelen.

Sociaal ondernemerschap

SOM vindt het belangrijk dat haar leden klaar zijn voor de toekomst. Daarom organiseren we infosessies, trajecten en vormingen over sociaal ondernemerschap, impact meten en innovatie. 

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek