Sociaal overleg

SOM vertegenwoordigt de aangesloten leden en behartigt als erkende representatieve werkgeversorganisatie hun belangen in de verscheidene organen van het sociaal overleg.

Paritaire comités

SOM zetelt in de Paritaire Comités 319, 319.01, 327, 330, 331 en 337 en de daarmee gelieerde Fondsen Sociale Maribel, Sociale Fondsen Risicogroepen en Fondsen voor de tweede pensioenpijler.

In de Paritaire Comités onderhandelen de werkgevers- en de werknemersorganisaties de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.
SOM zetelt als erkende en representatieve werkgeversorganisatie in volgende Paritaire Comités en Subcomités:

 • Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (319).
 • Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse gemeenschap (319.01).
 • Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (327).
 • Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap (327.01).
 • Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330) - federale gezondheidssectoren.
 • Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331) - Vlaamse gezondheidssectoren.
 • Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector (337).

Klik hier om het bevoegdheidsgebied van een paritaire (sub)comité na te gaan

Daarnaast maakt SOM deel uit van het bestuur van

 • intersectorale werkgeverskoepels (Verso, Unisoc en BCSPO)
 • de koepels van de fondsen sociale maribel en risicogroepen (VSPF, FE.BI, VESOFO)
 • de pensioenfondsen
 • VIVO, IF.IC en KCSE

De dienstverlening aan de aangesloten ondernemingen geschiedt door overleg, beleidsontwikkeling, informatieverstrekking en adviesverlening inzake werkgeversmateries en sociaal overleg.

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek