Barema's

We geven je graag een overzicht mee van de barema's binnen de paritaire comités PC 319.01, PC 327.01, PC 330 en PC 331. SOM-leden vinden op ons ledenportaal een overzicht van alle barema's van de afgelopen jaren.

Loonbarema's PC 319.01

Binnen het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap:

Loonbarema's PC 327.01

Het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven:

Omkaderingspersoneel

Doelgroepmedewerkers

Loonbarema's PC 330

IFIC doelbarema's

Werknemers die niet onder de toepassing van IFIC vallen

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

Residuaire sectoren

Loonbarema's PC 331

Binnen het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector onderscheiden we verschillende loonbarema's: 

Kinderopvang

Loonbarema’s Trap 2

NIEUW: Vanaf 1 januari 2023 schakelen alle subsidies inkomenstarief in de gezinsopvang en groepsopvang over naar het hoogste subsidiebedrag nl. trap 2A. Trap 2B bestaat niet meer sinds 1 januari 2023. De toepasselijke barema’s zijn voortaan deze van trap 2.

Trap 1

Gezondheidsinrichtingen en -diensten

NIEUW: loonbarema’s GID inclusief correctiereserve

Minimumlonen PAB/PVB-assistenten PC 337

Binnen het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector gelden volgende minimumlonen voor de persoonlijk assistenten met een arbeidsovereenkomst in het kader van PAB en PVB: 

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek