Barema's

We geven je graag een overzicht mee van de barema's binnen de paritaire comités PC 319.01, PC 327.01, PC 330 en PC 331. SOM-leden vinden op ons ledenportaal een overzicht van alle barema's van de afgelopen jaren.

Loonbarema's PC 319.01

Binnen het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap:

Loonbarema's PC 330

Federale gezondheidssectoren:

 

 

 

Vlaamse geregionaliseerde gezondheidssectoren:

Voor de loonbarema's voor werknemers die wel onder toepassing van het nieuwe loonmodel (IFIC) vallen, vind je op de IFIC website

Loonbarema's PC 331

Binnen het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector onderscheiden we verschillende loonbarema's: 

Kinderopvang

 

 

 

Gezondheidsinrichtingen en -diensten

Minimumlonen PAB/PVB-assistenten PC 337

Binnen het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector gelden volgende minimumlonen voor de persoonlijk assistenten met een arbeidsovereenkomst in het kader van PAB en PVB: 

De forfaitaire kilometervergoeding

De forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen bedraagt €0,3707 tijdens de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. 

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures