Barema's

We geven je graag een overzicht mee van de barema's binnen de paritaire comités PC 319.01, PC 327.01, PC 330 en PC 331. SOM-leden vinden op ons ledenportaal een overzicht van alle barema's van de afgelopen jaren.

Loonbarema's PC 319.01

Binnen het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap:

Loonbarema's PC 330

Federale gezondheidssectoren

Werknemers die niet onder de toepassing van IFIC vallen

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

Residuaire sectoren

IFIC doelbarema's

Vlaamse geregionaliseerde gezondheidssectoren:

Voor werknemers die onder toepassing van het nieuwe loonmodel (IFIC) vallen, vind je:

Loonbarema's PC 331

Binnen het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector onderscheiden we verschillende loonbarema's: 

Kinderopvang

Loonbarema’s Trap 2

NIEUW: Vanaf 1 januari 2023 schakelen alle subsidies inkomenstarief in de gezinsopvang en groepsopvang over naar het hoogste subsidiebedrag nl. trap 2A. Trap 2B bestaat niet meer sinds 1 januari 2023. De toepasselijke barema’s zijn voortaan deze van trap 2.

Trap 1

Gezondheidsinrichtingen en -diensten

NIEUW: loonbarema’s GID inclusief correctiereserve

Minimumlonen PAB/PVB-assistenten PC 337

Binnen het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector gelden volgende minimumlonen voor de persoonlijk assistenten met een arbeidsovereenkomst in het kader van PAB en PVB: 

De forfaitaire kilometervergoeding

De forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen bedraagt € 0,4170 tijdens de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023. 

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures