Barema's

We geven je graag een overzicht mee van de barema's binnen de paritaire comités PC 319.01, PC 327.01, PC 330 en PC 331. SOM-leden vinden op ons ledenportaal een overzicht van alle barema's van de afgelopen jaren.

Loonbarema's PC 319.01

Binnen het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap:

Loonbarema's PC 330

Federale gezondheidssectoren

Werknemers die niet onder de toepassing van IFIC vallen

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

Residuaire sectoren

IFIC doelbarema's

Vlaamse geregionaliseerde gezondheidssectoren:

Voor werknemers die onder toepassing van het nieuwe loonmodel (IFIC) vallen, vind je:

Loonbarema's PC 331

Binnen het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector onderscheiden we verschillende loonbarema's: 

Kinderopvang

Loonbarema’s Trap 2

NIEUW: Vanaf 1 januari 2023 schakelen alle subsidies inkomenstarief in de gezinsopvang en groepsopvang over naar het hoogste subsidiebedrag nl. trap 2A. Trap 2B bestaat niet meer sinds 1 januari 2023. De toepasselijke barema’s zijn voortaan deze van trap 2.

Trap 1

Gezondheidsinrichtingen en -diensten

NIEUW: loonbarema’s GID inclusief correctiereserve

Minimumlonen PAB/PVB-assistenten PC 337

Binnen het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector gelden volgende minimumlonen voor de persoonlijk assistenten met een arbeidsovereenkomst in het kader van PAB en PVB: 

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden