Barema's

We geven je graag een overzicht mee van de barema's binnen de paritaire comités PC 319.01, PC 327.01, PC 330 en PC 331. SOM-leden vinden op ons ledenportaal een overzicht van alle barema's van de afgelopen jaren.

Loonbarema's PC 319.01

Binnen het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap:

Loonbarema's PC 327.01

Het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven:

Loonbarema's voor PC 330

Binnen het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten:

Voor de loonbarema's voor werknemers die wel onder toepassing van het nieuwe loonmodel (IFIC) vallen kan je op de IFIC website alle informatie vinden betreffende de indexatie van de IFIC-tools met ingang van 1 maart 2020

De forfaitaire kilometervergoeding

De forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen bedraagt €0,3542 tijdens de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. 

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures