Wonen

Binnen de sector wonen werken we nauw samen met het Vlaams Huurdersplatform en Huurpunt. 

Sectoren wonen

  • huurdersbonden
  • sociale verhuurkantoren

De woonzaak

Betaalbare en kwalitatieve huisvesting maken een essentieel deel uit van het recht om een menswaardig leven te leiden. Het recht op wonen is een grondrecht, verankerd in onze grondwet en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Een thuis hebben is namelijk veel meer dan het spreekwoordelijke dak boven het hoofd hebben. Het is een veilige plek waar mensen zich comfortabel voelen. Een gebrek aan voldoende betaalbare, kwalitatief goede en passende huisvesting heeft een grote weerslag op zoveel andere facetten van het leven. Het gebrek eraan levert vaak grote problemen op voor welzijn, werk en onderwijs. SOM, als vertegenwoordiger van sociale ondernemers over verschillende sectoren heen, onderschrijft daarom de Woonzaak. 

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek