Helpdesk

Enkel de leden van SOM kunnen via helpdesk.sociaalrecht@som.be rechtstreeks beroep doen op de sociaaljuridische expertise van de medewerkers van de helpdesk sociaal recht.

Deze experten volgen de permanent evoluerende wetgeving op de voet en hun directe betrokkenheid bij het sociaal overleg maakt dat zij de uitgelezen personen zijn om jou wegwijs te maken in de vaak complexe regelgeving inzake arbeids- en sociaalzekerheidsrecht.

De SOM-leden krijgen informatie en advies met betrekking tot alle sociaaljuridische thema's die te maken hebben met het arbeidsrecht of het sociaalzekerheidsrecht.

Voorbeelden hiervan zijn: CAO's, loonbarema's, arbeidsvoorwaarden, arbeidsduur, tijdskrediet, verlofregelingen, afwezigheden, aanwerving en ontslag, welzijn op het werk, einde loopbaan, pensioenregelingen, vorming...

De medewerker van de helpdesk die de juiste expertise heeft inzake specifieke sectoren of domeinen zal u zo snel mogelijk contacteren. 

De helpdesk sociaal recht staat voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte ondersteuning en biedt juridische antwoorden op maat van uw onderneming.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek