Kennismaking met digitale samenwerkingstools

Vorming
3 maart 2023
09:00 - 13:30
Kunstlaan 7/8, 1210 Brussel
Handen wijzen naar laptop
FacebookFacebookFacebook

Programma?

Heldere en duidelijke communicatie is cruciaal voor organisaties die kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning willen organiseren. Hiermee bedoelen we communicatie tussen de hulpverlener, de zorggebruiker en het netwerk, over het handelingsplan, het dossier, de facturatie, het weekprogramma….

Digitalisering biedt op dit vlak heel wat oplossingen voor welzijnsorganisaties. Maar hoe kies je nu de juiste toepassing voor jouw organisatie, en hoe implementeer je dit?

Kom kennismaken met een aantal communicatietools op onze kennismakingsdag op 3 maart 2023. Verschillende communicatiebedrijven (Mextra, Nexus Nederland en Myneva) komen hun product voorstellen. Maar niet vooraleer we handvaten meekrijgen van twee experten op het gebied van digitalisering in de zorg en welzijnssector. Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool) en Sandra Beelen van (SAM vzw) begeleiden ons om een keuze te maken voor een leverancier die past bij jouw organisatie. Na afloop voorzien we mogelijkheid om te netwerken en uit te wisselen met de sprekers en de andere SOM leden.

Waar, wanneer en prijs

Mundo-Madou Kunstlaan 7/8, 1210 Brussel, vrijdag 3 maart, start 9.30u (deuren om 9u) tot 13u30. 

Deelnameprijs voor leden = 50 euro per persoon

Deelnameprijs voor niet-leden = 70 euro per persoon.

Wie?

Deze dag komt tot stand in samenwerking met Onlinehulp Vlaanderen, Arteveldehogeschool en SAM. Drie leveranciers (Mextra, Nexus Nederland en Myneva) zullen hun platformen pitchen na een inleiding door Philippe Bockandt en Sandra Beelen

Philippe Bocklandt is docent en onderzoeksmedewerker online en blended hulp aan de Arteveldehogeschool – opleiding bachelor Sociaal werk.

Vanuit de expertiselijn ‘mens, samenleving en digitalisering’ biedt hij samen met zijn team bijscholingen, procesbegeleidingen, onderzoek en ontwikkeling rond (het implementeren van) blended hulp in welzijn en geestelijke gezondheid.

Sandra Beelen is sociaal werker, Master in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen en behaalde in 2015 een postgraduaat Social Profit en Publiek Management. In 2008 startte ze bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk met een ondersteuningsproject voor onlinehulp in het CAW. Sinds 2018 is ze voltijds actief op het thema online en blended hulp bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving als projectcoördinator en partner in de ontwikkeling van www.onlinehulp-apps.be en www.onlinehulp-vlaanderen.be .

Onlinehulp Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen experten in online en blended hulpverlening uit:

  • Hogescholen (Arteveldehogeschool, Howest en Thomas More)
  • Steunpunten (SAM, steunpunt Mens en Samenleving en Psyche)
  • Werkveld (www.online-hulpverlening.be)

Inschrijven

Leden kunnen zich inschrijven via het ledenportaal

Niet-leden kunnen zich registreren via het online formulier

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek