Bootcamp 'De kracht van samenwerken'

7 maart 2023
09:30 - 13:00
Provinciehuis , 3000 Leuven
Visual bootcamp de kracht van samenwerken
FacebookFacebookFacebook

Waarom deelnemen aan dit bootcamp? 

Intersectoraal samenwerken is een krachtig instrument. Het laat sociale ondernemingen toe om samen een integrale aanpak te ontwikkelen rond complexe maatschappelijke uitdagingen, of de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening voor (kwetsbare) burgers te verhogen. Door gericht onze expertise te bundelen, bouwen we dus verder aan bruggen tussen sectoren, beleidsdomeinen of beroepsgroepen.  

Maar dat betekent uiteraard niet dat de vele voordelen van samenwerking ons in de praktijk zomaar komen aangevlogen. Elke samenwerking heeft een eigen dynamiek en brengt vaak heel uiteenlopende belangen, visies en verwachtingen aan de oppervlakte. Het vormt tegelijk de kracht én een mogelijke valkuil voor het uitbouwen van een effectieve samenwerking.  

In dit bootcamp versterken we de kennis en vaardigheden van de deelnemers om de juiste randvoorwaarden te creëren voor sterke samenwerkingsverbanden. 

Wat kan en weet je na afloop van dit bootcamp? 

Je leert: 

 • Je kiest bij elke uitdaging voor de meest geschikte vorm van samenwerking. 
 • Je bakent prioriteiten af en vertaalt die in concrete acties om zelf aan de slag te gaan. 
 • Je zorgt mee voor de juiste sturing of coördinatie binnen een samenwerkingsverband. 
 • Je ziet de opportuniteiten om te bouwen aan vertrouwen tussen partners en draagvlak te creëren. 
 • Je maakt van het netwerk ook een hefboom om ook de eigen doelstellingen als partnerorganisatie te realiseren (what’s in it for us). 
 • Je houdt de stem en leefwereld van burgers of hulpvragers in beeld doorheen het hele proces van samenwerken met andere organisaties. 
 • Je leert jezelf positioneren ten aanzien van een aantal spanningsvelden die met samenwerken gepaard gaan. 
 • Je ontwikkelt samen met anderen een gedeelde taal rond een specifieke uitdaging of doelgroep. 

Wanneer wordt dit bootcamp een succes?  

 • Je staat (idealiter) voor een concrete uitdaging of kampt met een praktisch vraagstuk dat aansluit bij dit thema
 • Je kan en mag vanuit jouw functie kritisch meedenken over dit onderwerp
 • Je hebt een goed zicht op het reilen en zeilen binnen je organisatie en kan achteraf de inzichten delen en implementeren
 • Je bent bereid om voor elke sessie een korte voorbereiding te maken en na te denken over een aantal sleutelvragen die ruim op voorhand door de docent worden meegegeven
 • Je legt tijdens de sessies een open en lerende houding aan de dag zodat alle deelnemers ook elkaar kunnen inspireren

Waar en wanneer vindt het bootcamp plaats? 

Het bootcamp gaat van start in Leuven, in het Provinciehuis, 5min stappen van het station.

OPGELET, de eerste twee sessies is een volledige dag.

 • Dinsdag 7/03 van 09.30u tot 17.00u : kickoff moment 
 • Maandag 24/04 van 9.30u tot 17.00u
 • Maandag 8/05 van 9.30u tot 13.00u

Covid-19: We houden steeds rekening met de maatregelen die van kracht zijn. Indien deze maatregelen fysieke bijeenkomsten verbieden of ontmoedigen, zullen we overschakelen op online bijeenkomsten. 

Docenten? 

Joris De Corte - Over de Muur (adviesbureau rond intersectorale samenwerking) en Universiteit Gent  (Vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek) 

banner partners Groeilabz

banner partners Groeilabz

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden