Bootcamp: De kracht van samenwerken

Vorming
19 oktober 2023
09:30 - 17:00
De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gent
Illustratie van mensen die puzzelstukken vasthouden
FacebookFacebookFacebook

Waarom deelnemen aan dit bootcamp? 

Intersectoraal samenwerken is een krachtig instrument. Het laat sociale ondernemingen toe om samen een integrale aanpak te ontwikkelen rond complexe maatschappelijke uitdagingen, of de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening voor (kwetsbare) burgers te verhogen. Door gericht onze expertise te bundelen, bouwen we dus verder aan bruggen tussen sectoren, beleidsdomeinen of beroepsgroepen.  

Maar dat betekent uiteraard niet dat de vele voordelen van samenwerking ons in de praktijk zomaar komen aangevlogen. Elke samenwerking heeft een eigen dynamiek en brengt vaak heel uiteenlopende belangen, visies en verwachtingen aan de oppervlakte. Het vormt tegelijk de kracht én een mogelijke valkuil voor het uitbouwen van een effectieve samenwerking.  

Tijdens de inleidende sessie reiken we een taal en de nodige kaders aan. Het laat ons toe om samen na te denken over de juiste randvoorwaarden voor uw samenwerking.

In de volgende sessies gaan deelnemers dan actief aan de slag met de eigen case en is er veel ruimte voor vragen en feedback.

Wat kan en weet je na afloop van dit bootcamp? 

 • Je kiest bij elke uitdaging voor de meest geschikte vorm van samenwerking. 
 • Je bakent prioriteiten af en vertaalt die in concrete acties om zelf aan de slag te gaan. 
 • Je zorgt mee voor de juiste sturing of coördinatie binnen een samenwerkingsverband. 
 • Je ziet de opportuniteiten om te bouwen aan vertrouwen tussen partners en draagvlak te creëren. 
 • Je maakt van het netwerk ook een hefboom om ook de eigen doelstellingen als partnerorganisatie te realiseren (what’s in it for us). 
 • Je houdt de stem en leefwereld van burgers of hulpvragers in beeld doorheen het hele proces van samenwerken met andere organisaties. 
 • Je leert jezelf positioneren ten aanzien van een aantal spanningsvelden die met samenwerken gepaard gaan. 
 • Je ontwikkelt samen met anderen een gedeelde taal rond een specifieke uitdaging of doelgroep. 

Wanneer wordt dit bootcamp een succes?  

 • Je staat (idealiter) voor een concrete uitdaging of kampt met een praktisch vraagstuk dat aansluit bij dit thema
 • Je kan en mag vanuit jouw functie kritisch meedenken over dit onderwerp
 • Je hebt een goed zicht op het reilen en zeilen binnen je organisatie en kan achteraf de inzichten delen en implementeren
 • Je bent bereid om voor elke sessie een korte voorbereiding te maken en na te denken over een aantal sleutelvragen die ruim op voorhand door de docent worden meegegeven
 • Je legt tijdens de sessies een open en lerende houding aan de dag zodat alle deelnemers ook elkaar kunnen inspireren

Waar en wanneer vindt het bootcamp plaats? 

Het bootcamp gaat van start in Gent in bedrijvencentrum De Punt.

OPGELET, de eerste twee sessies is een volledige dag.

 • Donderdag 19/10 van 09.30u tot 17.00u : kickoff moment 
 • Donderdag 16/11 van 9.30u tot 17.00u
 • Donderdag 14/12 van 9.30u tot 13.00u

Docenten? 

Joris De Corte - Over de Muur (adviesbureau rond intersectorale samenwerking) en Universiteit Gent  (Vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek) 

Inschrijven?

Om een maximaal resultaat in je organisatie te garanderen, stimuleren we dat elke deelnemende sociale onderneming twee deelnemers afvaardigt. Dit is geen verplichting. Je betaalt hiervoor 500 euro (excl. btw), ook als je maar één deelnemer afvaardigt.

Twee weken voor de start ontvang je een bevestigingsmail met de agenda en praktische afspraken voor de eerste sessie.

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden