Financieel inzicht voor de VZW

Activiteit van partner
18 januari 2024
09:00 - 16:30
Sint-Jansstraat 30, 1000 Brussel
FacebookFacebookFacebook

Deze opleiding richt zich tot eenieder die op een of andere manier, zij het als bestuurder, zij het als coördinator of beleidsmedewerker of vanuit een directiefunctie, betrokken is bij het (financiële) beleid van een VZW en een beter inzicht wil krijgen in de financiële situatie en kwetsbaarheid van de organisatie en de tools om dit beter te beheersen.

Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen van deze opleiding Financieel inzicht voor de VZW zijn:

Kennis te hebben van het wettelijk kader waarbinnen het financieel beleid van een VZW zich afspeelt

Een basisinzicht te krijgen in de werking van de boekhouding

De jaarrekening van de VZW kunnen lezen

Technieken kunnen toepassen om de jaarrekening verder te analyseren en te interpreteren

De financiële gezondheid en kwetsbaarheid van de organisatie kunnen beoordelen en in functie daarvan de juiste beleidsbeslissingen kunnen nemen

In staat zijn om een meerjarenbegroting op te maken…

Aan de deelnemers wordt gevraagd om over de jaarrekening van hun/een VZW te beschikken tijdens deze opleiding zodat deze op een interactieve manier kan gebruikt worden tijdens de opleiding. Zodoende kunnen de theoretische inzichten direct aan de praktijk getoetst worden.

Programma

Dag 1 en 2: De boekhouding en jaarrekening van de VZW

Korte bespreking van het wetgevend kader en het belang van een goed financieel inzicht

De werking van een boekhouding (vereenvoudigde of dubbele boekhouding) aan de hand van een case

Toelichting bij de betekenis en inhoud van de belangrijkste rubrieken van jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting, sociale balans en jaarverslag)

Dag 2: Analyse van de jaarrekening van de VZW (wat vertellen de cijfers)

Horizontale en verticale analyse

Berekening en interpretatie van diverse ratio’s en kengetallen (o.a.cash flow, netto werkkapitaal, netto werkkapitaalbehoefte, autofinancieringsmarge, …)

Dag 3: Meerjarenbegroting en financiële planning

Wat is een meerjarenbegroting en het nut ervan?

Welke budgetteringstechnieken bestaan er (bid system, zero based budgettering, performantiebudgettering, …)?

Welke verschillend deelbegrotingen bestaan er (operationeel, financiering, liquiditeit, investeringen)?

Begrotingsopvolging en –beheersing (verschillenanalyse, flexibele budgettering, …)

Begeleider

Christophe Vanhee is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UGent) en heeft een speciale licentie accountancy en audit. Hij is als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de UGent. Binnen dit vakdomein heeft hij zich verder gespecialiseerd in de domeinen boekhouden en audit in de publieke en non-profitsector.

Data

18/1, 25/1 en 1/2. Telkens van 9u tot 16u30

Prijzen

€510 Niet-ledenprijs (broodjeslunch inbegrepen)

€420 Prijs voor SOM-leden (broodjeslunch inbegrepen) 

Inschrijven

Je kan je inschrijven via JO-IN. Als SOM-lid kan je genieten van een mooie korting.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek