Bootcamp: Aan de slag met impactevaluatie

Vorming
14 maart 2024
09:30 - 13:00
Provincieplein 1, 3010 Leuven
Rating met sterren op groene achtergrond
FacebookFacebookFacebook

Waarom deelnemen aan dit bootcamp?

In de nota aan de regering over het nieuwe kwaliteitsdecreet (Vlaamse Regering & de Vlaamse Minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin, 2022) wordt gesproken over ‘een verschuiving van het ‘kwaliteitszorgproces’ naar aandacht voor het resultaat, de impact van de zorg. Hoewel er al flink wat stappen zijn gezet en diverse praktijken met impactevaluatie aan de slag zijn gegaan, leven er toch nog heel wat vragen en onduidelijkheden op het terrein. Sociaalwerkpraktijken laten zich namelijk niet gemakkelijk vatten in eenvoudige modellen. Dit geldt evenzeer voor de evaluatie ervan.  

In dit bootcamp worden de nodige tools aangereikt om stapsgewijs een systeem of interne organisatie van impactevaluatie op te zetten en impactgericht handelen binnen de eigen organisaties te stimuleren.  

Wat kan en weet je na afloop van dit bootcamp?

 • Je hanteert een zuiver taalgebruik rond impactevaluatie. Wat is impact? Wat is het doel van impactevaluatie? Wat kunnen we met impactmeting of -evaluatie?
 • Je leert hoe je impactgericht handelen kunt stimuleren door een cultuur van evaluatief handelen te installeren.
 • Je krijgt inzicht in het belang om de participatie van verschillende betrokkenen te verzekeren, die elk hun eigen perspectief inbrengen.
 • Je krijgt concrete voorbeelden voorgeschoteld van organisaties die een impactevaluatietraject doorlopen hebben.
 • Je weet hoe je een programmatheorie kunt opstellen waarmee je de combinatie van principes en krachtlijnen praktisch kan realiseren. Op basis van de programmatheorie selecteer je vervolgens relevante indicatoren.
 • Je leert om bottom-up, via co-creatie te komen tot een gedragen en onderbouwd model om te denken over en werken aan kwaliteit van zorg

Wanneer wordt dit bootcamp een succes?

 • Jouw enthousiasme tijdens en tussen de bijeenkomsten door bepaalt de kracht van dit bootcamp: je haalt eruit wat je erin steekt.
 • Je staat (idealiter) voor een concrete uitdaging of kampt met een praktisch vraagstuk dat aansluit bij dit thema
 • Je kan en mag vanuit jouw functie kritisch meedenken over dit onderwerp.
 • Je hebt een goed zicht op het reilen en zeilen binnen je organisatie en kan achteraf de inzichten delen en implementeren.

Waar en wanneer vindt het bootcamp plaats?

Het bootcamp gaat door in Leuven, Provinciehuis Vlaams Brabant

OPGELET, de eerste sessie is een hele dag.

 • Donderdag 14/03/2024 van 09.30u tot 17.00u : kickoff moment
 • Donderdag 18/04/2024 van 09.30u - 13.00u
 • Donderdag 23/05/2024 van 09.30u - 13.00u
 • Donderdag 13/06/2024 van 09.30u - 13.00u

Docenten?

Jan Depauw, ervaren sociaal werker en gepassioneerd onderzoeker aan de Karel de Grote Hogeschool
Els De Waele, onderzoeker en stafmedewerker bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

Inschrijven?

Om een maximaal resultaat in je organisatie te garanderen, stimuleren we dat elke deelnemende sociale onderneming twee deelnemers afvaardigt. Dit is geen verplichting. Je betaalt hiervoor 500 euro (excl. btw), ook als je maar één deelnemer afvaardigt. Twee weken voor de start ontvang je een bevestigingsmail met de agenda en praktische afspraken voor de eerste sessie.

Schrijf je in via de Groeilabz website: Over Bootcamp 'Aan de slag met impactevaluatie" (Leuven) - Groeilabz

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek