Groeilabo Instroom (Gent)

Vorming
28 maart 2024
09:00 - 17:00
FacebookFacebookFacebook

Heeft jouw onderneming nood aan meer (diverse) instroom? Wil je profielen ontmoeten die je niet bereikt via de gebruikelijke rekruteringskanalen? Wil je je bewust worden van de blinde vlekken in het instroom-, rekruterings- en retentiebeleid van je onderneming? En hoe zet je die drempels om in meer inclusieve praktijken met meer bereik en meer retentie tot gevolg?   

Om deze vragen te beantwoorden biedt HRwijs Inclusief jou het ‘Groeilabo Instroom’ aan. 

Waarom deelnemen aan dit Groeilabo?

Wij geven je alvast minstens 5 goede redenen:  

 1. Je werkt aan twee belangrijke noden tegelijkertijd: je krijgt meer diverse instroom voor je vacatures; én je krijgt begeleiding en coaching doorheen het rekruteringstraject van deze mensen. Hierdoor kan je nieuwe, meer inclusieve, praktijken op vlak van instroom, rekrutering en retentie uittesten en aanleren.  
 2. Een traject helemaal op maat van jouw onderneming: je krijgt als onderneming een heel pakket aan individuele begeleiding.
 3. De sessies worden professioneel begeleid door experts.  
 4. Je leert tegelijk ook van collega’s uit andere ondernemingen, uit verschillende sectoren, in een open en vertrouwelijke sfeer.
 5. Dit Groeilabo ter waarde van 6.065 euro is kosteloos voor jou, dankzij de financiële steun van Europa WSE.

Wat houdt het Groeilabo Instroom juist in? 

Doorheen het Groeilabo Instroom word je begeleid in volgende stappen:  

 1. Een intakegesprek: we polsen naar mogelijke drempels in het instroom-, rekruterings- en retentiebeleid van je onderneming en reiken al een eerste keer meer inclusieve rekruteringspraktijken aan; 
 2. Je neemt deel aan een netwerkmoment tussen de tien deelnemende ondernemingen en het sociale middenveld. Zij begeleiden potentiële kandidaten en kunnen dus toeleiden naar jouw vacatures. Dit netwerkmoment neemt de vorm aan van een interactief panelgesprek omtrent diversiteit en inclusie waarbij gerichte vragen omtrent dit topic worden gesteld door een moderator.   
 3. Indien gewenst organiseren we (een) workshop(s) - op de werkvloer of voor het HR team - over bewustwording van vooroordelen en discriminatie en het bevorderen van inclusie en integratie.
 4. Je wordt begeleid en gecoacht gedurende sollicitatiegesprekken met mensen uit kwetsbare doelgroepen voor wie JobRoad een mogelijke match met de onderneming vaststelde. Een expert observeert en adviseert om drempels weg te werken en meer inclusieve praktijken in te voeren tijdens jullie selectiegesprekken.  
 5. Je onderneming krijgt begeleiding bij opstart van meer kwetsbare profielen door een expert en bemiddeling waar nodig.
 6. Je krijgt een individuele coaching sessie over een topic naar keuze. Bijvoorbeeld over het inclusiever maken van vacatures, over meer inclusieve screeningtools en methodieken (o.a. blind hiring), of over succesvolle onboardingprocessen voor meer retentie.

Praktisch

 • Wanneer: 
  • begin/midden maart vindt een individuele startmeeting met je coach plaats.
  • op 28 maart 2024 vindt het panelgesprek met netwerkmoment plaats - regio Gent
  • op 4, 9, 19 en 23 april gaan de individuele workshops "inclusief teamdenken" door - regio Gent
  • tussen 29 en 3 mei vinden de inclusieve sollicitatiegesprekken plaats bij jou op de werkvloer
  • Tot 6 weken nadien heb je recht op individuele coachingsgesprekken
 • Voor wie: 
  • HRM-verantwoordelijken, directie, leidinggevenden,... etc. van (sociale) ondernemingen;
  • Opgelet: deze aanvraag valt onder de de-minimis-regelgeving. Bij inschrijving dien je een verklaring op eer te ondertekenen waarin staat dat deze drempel niet overschreden zal zijn op het moment van toekenning van de steun.
 • Gratis deelname maar inschrijven is verplicht. Dit traject volgt onze algemene voorwaarden

Dit traject wordt je aangeboden door: HRwijs Inclusief

Wie is HRwijs Inclusief?

HRwijs Inclusief is een initiatief van Verso, Groep Maatwerk, Sociare, SOM, HERWIN, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro.

In samenwerking met: JobRoad

JobRoad is een netwerkorganisatie rond ‘integratie door werk’ voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. JobRoad dient een dubbel doel: de integratie van personen uit kansengroepen bevorderen via werk en zo ook de schaarste aan medewerkers oplossen. 

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden