Aanpak op maat voor de vaccinatie van kwetsbare personen

Standpunt
vaccinatie
Vaccinatie kinderopvang
FacebookFacebookFacebook

De vaccinatie in Vlaanderen komt stilaan op kruissnelheid. Om in de komende maanden de kwetsbare doelgroepen goed te bereiken is een aanpak op maat nodig. Domus Medica, SOM, VAN Apothekersnetwerk en Zorgnet-Icuro werkten een leidraad uit voor de populatiemanagers van de eerstelijnszones en voor de zorg- en welzijnsorganisaties om hen te helpen de meest kwetsbare en minst toegankelijke doelgroepen in onze samenleving toe te leiden naar vaccinatie.

Er zijn een aantal groepen in de samenleving die we via de gewone communicatiekanalen of sensibiliseringscampagnes niet of heel moeilijk kunnen bereiken. Ze zijn evenwel niet eenvoudig onder één noemer te vatten. Het gaat om mensen die de overheid heel moeilijk kan bereiken: ze lezen geen brieven en zijn niet digitaal bereikbaar. Sommigen zijn niet in orde met officiële instanties en documenten, zoals domicilie-adres, aansluiting bij een mutualiteit, inschrijving in het bevolkingsregister… Een aantal mensen blijft buiten de scope van de traditionele hulp- en zorgverlening; de overgrote meerderheid heeft geen vaste huisarts. Voor hen dringt zich een andere manier van werken op dan de “klassieke” contactname door het vaccinatiecentrum.

Het is het belangrijk om ook deze groepen mee te nemen in de vaccinatie, om een maximale vaccinatiegraad te bereiken én om te vermijden dat zich besmettingshaarden gaan voordoen binnen deze groepen. We kunnen deze groepen enkel bereiken door hen actief op te zoeken en een vertrouwensband op te bouwen. Welzijns- en zorgorganisaties hebben hierover knowhow opgebouwd en kunnen een sleutelrol spelen in het bereiken van deze kwetsbare groep.

Domus Medica, SOM, VAN Apothekersnetwerk en Zorgnet-Icuro roepen op om bijzondere inspanningen te leveren voor de vaccinatie van deze kwetsbare groepen. Let wel, het gaat niet om een voorrangsregeling, wel om een aanpak op maat. Zorg- en welzijnsorganisaties worden opgeroepen om de populatiemanagers van de eerstelijnszone te contacteren en met hen in gesprek te gaan over de concrete manier van werken om deze kwetsbare of moeilijk bereikbare personen toe te leiden naar vaccinatie. Aan de vaccinatiecentra vragen we om – in lijn met de prioritering van de verschillende groepen – op het gepaste moment de nodige quota te reserveren.

Lees hier de volledige nota over de vaccinatiestrategie voor kwetsbare personen.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden