Actieplan zij-instroom

FacebookFacebookFacebook

SOM sloot op vrijdag 1 juli een intersectoraal kaderakkoord met de sociale partners en Vlaams minister Hilde Crevits. Daarmee engageren we ons om 3300 mensen die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken via kortlopende opleidingen onmiddellijk aan de slag te helpen in knelpuntberoepen in de zorg- en de welzijnssector. Het gaat om verzorgende/zorgkundige, logistiek medewerker in de zorg, kinderbegeleider en opvoeder-begeleider. Er komt ten laatste op 1 januari 2023 een online platform met alle mogelijke opleidingen voor zij-instromers. Dit akkoord past binnen het VIA-akkoord dat de Vlaamse Regering en de sociale partners eerder al afsloten.

Kortlopende opleiding voor zij-instromers

Het kaderakkoord focust op de instroom en de opleiding van een niet voldoende opgeleide werknemer binnen een organisatie in de sectoren van welzijn en zorg. Daarbij wordt uitgegaan van een kortlopende opleiding van maximaal 1,5 jaar tijdens de tewerkstelling en is gericht op zij die aan de slag willen als verzorgende/zorgkundige, logistiek medewerker in de zorg, kinderbegeleider en opvoeder-begeleider. Voor deze beroepen staan op dit moment in totaal ruim 3.300 vacatures open. Voor verzorgende/zorgkundige en logistiek medewerkers zijn er op dit moment ruim 1.600 openstaande vacatures, voor kinderbegeleider gaat het om bijna 900 openstaande vacatures, voor opvoeder-begeleider gaat het om ruim 800 openstaande vacatures. Op die manier willen we minstens 3.300 mensen aan de slag helpen in de zorg- en welzijnssector.

De werknemer behaalt een kwalificatie tijdens de tewerkstelling krijgt intussen een loon en contract van onbepaalde duur en kan rekenen op werkzekerheid als de persoon het opleidingstraject volbrengt en de kwalificatie behaalt.

Online platform met alle mogelijke opleidingen

Er komt één online platform om de instroom aan te zwengelen. Wie in de zorg wil werken en niet het juiste diploma of zich wil herscholen, terecht voor alle mogelijke opleidingen in de zorg- en welzijnssector. Op dat platform zal je ook tips en begeleiding vinden om die opleiding te kiezen die best bij je past. Het platform zal vanaf 1 januari 2023 actief zijn.

Om mensen te vinden, zal er ook verder gekeken worden dan de traditionele kanalen. Er worden contacten gelegd met socio-culturele verenigingen en lokale besturen (armoedeorganisaties, organisaties die werken met personen met een migratie-achtergrond, erkende vluchtelingen, …) om op zoek te gaan naar mensen die aan de slag willen in de zorgsector.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek