Betrek welzijnsorganisaties bij vaccinatie kwetsbare mensen

Standpunt
vaccinatie
Vaccinatie kinderopvang
FacebookFacebookFacebook

Hoe betrek je de meest kwetsbaren in de vaccinatiestrategie? Een simpel antwoord is er helaas niet. De groep van 'kwetsbare mensen' kunnen we nu eenmaal niet vatten onder één definitie. Er zal hoe dan ook expertise nodig zijn van mensen die zich dagelijks inzetten om hen te bereiken. SOM pleit er daarom voor om organisaties uit de welzijnssectoren zo veel mogelijk te betrekken bij de vaccinatiestrategie, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt om zich te laten vaccineren.   

We houden geen pleidooi voor het prioriteren van bepaalde groepen of het verlenen van uitzonderingen. Wel vinden we dat er meer aandacht moet gaan naar mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. En die kwetsbaarheid mag niet alleen medisch gedefinieerd worden: thuislozen, kansarmen, personen met een verslavingsproblematiek, personen met een verstandelijke beperking… hebben geen zwakke gezondheid maar ervaren drempels om in het vaccinatiecentrum te geraken. Het uiteindelijke doel is om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bekomen en dat in alle groepen van de samenleving. Om dat doel succesvol te bereiken, moeten we actief op zoek gaan naar de mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben om tot vaccinatie te komen. 

Volgens SOM speelt de expertise van welzijnswerkers daarin een sleutelrol. Door hun sterke lokale verankering kunnen welzijnsorganisaties zeer gericht informatie verzamelen over welke mensen zich wensen te vaccineren en hoe ze best gevaccineerd worden (al dan niet onder begeleiding in het vaccinatiecentrum; via de vertrouwde welzijnsorganisatie of door vaccinatie aan huis). We zijn ervan overtuigd dat deze manier van informatie verzamelen uiteindelijk zal leiden tot een hoger aantal gevaccineerden dan te werken met sectorspecifieke lijsten of definities die van bovenaf worden opgelegd.

De gegevens van de welzijnsorganisaties zijn maar relevant als er iets mee wordt gedaan in de vaccinatiecentra. De populatiemanager van de eerstelijnszones speelt hierin een belangrijke rol. Deze persoon is aangesteld voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% van de bevolking. De populatiemanager kan in samenwerking met de welzijnsorganisaties een plan opstellen om de vaccinatie van kwetsbare personen zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen. 

Welzijnsorganisaties hebben een enorme bron aan kennis als het aankomt op het bereiken en betrekken van kwetsbare personen. Het is essentieel dat we die kennis niet laten verloren gaan en dat we streven naar een vaccinatiestrategie waarin iedereen betrokken wordt en de kans krijgt op bescherming. Er heerst momenteel nog veel onduidelijkheid over de rol die mobiel ambulante welzijnsorganisaties mogen en kunnen spelen in de strategie. Nu er steeds meer mensen gevaccineerd worden, lijkt het ons het ideale moment om daarover meer duidelijkheid te scheppen en echt te luisteren naar de experten op het terrein. 

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek