Consortium legt 7 actiepunten kinderopvang op tafel

Nieuws
kinderopvang
Foto kinderopvang
FacebookFacebookFacebook

De kinderopvang staat al enkele weken in het oog van de storm. Het verschrikkelijke drama in Mariakerke laat dan ook niemand onbewogen. In de nasleep van deze verschrikkelijke feiten komen nu heel wat pijnpunten aan de oppervlakte. Pijnpunten die nochtans niet nieuw zijn, maar in het verleden onvoldoende werden aangepakt. De sector is al langer vragende partij voor een actieplan dat deze jarenlange verzuchtingen aanpakt. Met hoge verwachtingen klikten we op 14 maart de persmededeling van minister Beke met de titel “Actieplan kinderopvang” open. Helaas moeten we opnieuw vaststellen dat de focus van dit plan uitsluitend op inspectie en handhaving ligt.

Bij gebrek aan een plan dat de fundamentele noden in de kinderopvang benoemt en aanpakt, verenigt de sector zich daarom in een consortium. Het is een brede samenwerking van koepelorganisaties (SOM en Vlaams Welzijnsverbond), vakbonden (ACV Puls, BBTK, ACLVB, ACV Openbare Diensten, ACOD LRB en VSOA LRB), experten en gebruikersorganisaties (Gezinsbond).

Het consortium heeft daarom een nota opgesteld met daarin 7 concrete actiepunten die vertrekken vanuit een duidelijke visie op de kinderopvang.

 1. Verlaag de begeleidersratio drastisch (bijvoorbeeld 1 kinderbegeleider op 5 kinderen) en voorzie de mogelijkheid tot differentiatie (op basis van leeftijd, ondersteuningsnoden, …)
 2. Zet in op voldoende en voldoende kwalitatief personeel met aandacht voor betere basisopleiding, doorgroeimogelijkheden en ruimte tot levenslang leren.
 3. Zorg voor een aantrekkelijke sector door in te zetten op betere loon- en arbeidsvoorwaarden, onder andere door correcte statuten die de nodige sociale bescherming bieden (komaf maken met schijnzelfstandigheid, werknemersstatuut onthaalouders uitrollen, …)
 4. Zet in op uitbouw van omkadering met diverse functies en opleidingsniveaus.
 5. Stimuleer keuzevrijheid door voldoende, toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand aanbod.
 6. Zorg voor financiële leefbaarheid van de organisatoren en realiseer de beloofde groeipaden.
 7. Zet in op monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit, evalueer MeMoQ en open het debat rond inspectie.

Contactpersonen:             

SOM: Luc Jaminé (0486 58 23 34)

Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle (0474 84 01 87)

ACV Puls: Nathalie Winters (0473 52 58 09)

BBTK: Johan Van Eeghem (0478 55 69 02)

ACLVB: Tommy Jonckheere (0476 88 36 91)

ACV Openbare Diensten: Jan Mortier  (0475 39 69 55)

ACOD LRB: Frank Gabriels  (0472 49 02 10)

VSOA LRB:  Christel Demerlier (0473 83 70 80)

Gezinsbond: Lutgard Vrints (0492 86 40 86)

Expert: Michel Vandenbroeck (0479 29 14 73)

Expert: Peter Emmery (0496 81 11 18)

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden