Eén jaar coronacrisis, één jaar kinderopvang in de vuurlijn

Standpunt
kinderopvang
kinderopvang in de vuurlijn
FacebookFacebookFacebook

We schreven een brief naar de minister Wouter Beke en het agentschap Opgroeien om te pleiten voor snelle vaccinatie van medewerkers in de kinderopvang. Hoewel scholen de deuren nu sluiten, blijft het personeel van de kinderopvang zich dagelijks inzetten voor de opvang en de zorg voor baby's, peuters en kinderen.

Gisteren werden door het Overlegcomité weer aangepaste maatregelen uitgewerkt. Begrijpelijk. Minder begrijpelijk is de ogenschijnlijke evidentie dat de sector kinderopvang wel paraat zal staan om in opvang te blijven voorzien en hiervoor ook extra inspanningen zal leveren n.a.v. de sluiting van scholen.

Er worden meer besmettingen in de kinderopvang vastgesteld met meer tijdelijke sluitingen van opvanglocaties tot gevolg. Uit een communicatie van Nele Wouters, woordvoerdster Kind & Gezin: "Vorige week hebben we 322 meldingen gekregen van besmettingen of hoogrisicocontacten. Het aantal besmettingen of hoogrisicocontacten binnen de kinderopvang loopt gelijk met de algemene cijfers in Vlaanderen. We zien dat er meer begeleiders besmet raken, of hoogrisicocontacten melden.”

De vaccinatiestrategie is geen eenvoudige oefening. Moeilijke (ethische) keuzes moeten worden gemaakt. Maar dat de kinderopvang over het hoofd werd gezien, valt niet te verklaren. De mogelijkheid om nu op een tweede reservelijst voor vaccinatie terecht te komen, vormt geen structurele oplossing en biedt dus niet echt soelaas.

Welke houding zal worden aangenomen t.a.v. sneltests? Is de kinderopvang nu wel in beeld wanneer zal worden nagedacht over sectoren waarin deze – weliswaar niet-onfeilbare – sneltesten best worden ingevoerd?

We zijn erkentelijk dat u, uw kabinetmedewerkers en het agentschap Opgroeien voorzien in financiële compensaties en richtlijnen in dialoog met de sector opstellen. Niettemin zijn we van oordeel dat vanuit politiek en administratie nog meer strijd kan worden geleverd voor de sector en meer appreciatie kan worden getoond. In moeilijke omstandigheden hebben organisatoren zich steeds snel aangepast aan nieuwe richtlijnen die soms “last minute” werden meegedeeld. Ze hebben ook hun medewerkers gemotiveerd gehouden, medewerkers die ook gezondheidsrisico’s lopen wanneer ze bijvoorbeeld geconfronteerd worden met ouders die moeite hebben om de veiligheidsmaatregelen na te leven.

Zeker in de huidige context van stijgende besmettingscijfers en het sluiten van de scholen vanaf 29 maart 2021 pleiten we ervoor om de medewerkers kinderopvang alsnog uitdrukkelijk in de vaccinatieplanning op te nemen. We kunnen het ons t.a.v. de organisatoren, hun medewerkers en de samenleving niet veroorloven dat nog meer medewerkers besmet worden en opvanglocaties moeten sluiten.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden