Er is nood aan structurele investeringen in de kinderopvang

Standpunt
kinderopvang
FacebookFacebookFacebook

SOM juicht toe dat er media-aandacht wordt geschonken aan de problemen waar de kinderopvang mee te maken heeft. We trekken zelf al heel lang aan de alarmbel, de sector zit namelijk al jaren op haar tandvlees. Er is een structureel tekort aan kinderbegeleiders en de beslissing om kinderbegeleiders nu ook in te schakelen in het onderwijs, dreigt het probleem nog groter te maken. Daarnaast is er een gebrek aan waardering voor de sector in het algemeen. Kinderbegeleiders spelen een essentiële rol in de ontwikkeling van baby’s en peuters. Een kinderbegeleider vervult een pedagogische en sociale functie en heeft ruimte nodig om educatief bezig te zijn met de kinderen. Die ruimte is vandaag nagenoeg onbestaande en komt nog meer onder druk te staan.   

Willen we kinderen en ouders de ondersteuning en begeleiding geven die ze verdienen, dan moeten problemen zoals werkdruk, financiering en gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden structureel aangepakt worden. Er is dringend nood aan fundamentele beleidsbeslissingen, zodat de sector eindelijk haar volwaardige maatschappelijke rol kan vervullen. Het engagement is aanwezig bij de organisatoren kinderopvang, maar het is dweilen met de kraan open.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden