Is er plaats voor kwetsbare reizigers in nieuwe dienstregeling van De Lijn?

Standpunt
Tram rijdt op tramspoor
FacebookFacebookFacebook

Hoewel minister Peeters ambitieuze plannen heeft voor een efficiënter openbaar vervoer, merken we dat nog steeds kwetsbare mensen in de kou blijven staan sinds de nieuwe dienstverlening van de Lijn. Meer nog, personen die vroeger zelfstandig konden reizen ervaren nu problemen door het afschaffen van bepaalde buslijnen en haltes, het complex reserveringssysteem, de vele overstappen…  

SOM ging samen met Herwin aan de slag om de bezorgde signalen van onze leden beter in kaart te brengen. Uit onze online bevraging blijkt dat het bij organisaties alle hens aan dek is. Velen stellen zich de vraag of gebruikers en cliënten überhaupt nog ter plaatse geraken. Ze ondervinden namelijk problemen door aanpassingen aan het flexvervoer systeem, dat geen rekening houdt met planningsproblemen van personen met een ondersteuningsnood. Hierdoor worden kwetsbare personen nog meer afhankelijk van derden. 

Het al beperkte basisaanbod in landelijke gebieden isoleert mensen en brengt grote groepen mensen in de problemen. Het afschaffen van haltes bij strategische locaties, zoals maatwerkbedrijven en scholen, en de push richting meer overstappen, verhogen de ontoegankelijkheid en stress.  

Onze bezorgdheid wordt gedeeld door heel wat andere organisaties. Ook Alin, Dito, Fovig, Groep Maatwerk, Herwin, Kando, Onafhankelijk Leven, Sociare en het Vlaams Welzijnsverbond kregen gelijkaardige signalen. We bundelden de krachten en schreven samen een brief aan minister Peeters en de secretaris generaal van de Lijn om deze knelpunten aan te kaarten.  

Het decreet basisbereikbaarheid faalt als blijkt dat zoveel mensen uit de boot vallen. We vragen aan de minister om het huidige vervoersplan bij te sturen en adviseren om snel werk te maken van een toegankelijkheidstoets voor zowel het Hoppin systeem als de regionale mobiliteitsplannen. We reiken de minister de hand, want welzijnsorganisaties zijn  volgens ons de partners bij uitstek om hiaten te signaleren zodat ze aangepakt kunnen worden. En dat is nodig, want als we echt werk willen maken van een samenleving waar iedereen evenwaardig aan kan deelnemen, dat moeten we dringend de toegankelijkheid van ons openbaar vervoer aanpakken. 

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek