Federale begroting: 51 miljoen voor ondersteuning zorgpersoneel (PC 330)

Nieuws
FacebookFacebookFacebook

De federale overheid investeert 51 miljoen euro in de zorg in de aanpak van het tekort aan zorgpersoneel. Het gaat om de verderzetting van twee bestaande projecten en één nieuw. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle leden die zich in PC 330 bevinden. De middelen zullen verdeeld worden binnen de Fondsen sociale maribel, waar SOM deel vanuit maakt. 

Ondersteunend personeel

Er wordt een budget van 21 miljoen geïnvesteerd in het aantrekken van ondersteunend personeel om de administratieve en logistieke taken van verpleegkundigen, zorgkundigen en begeleiders over te nemen.

Versterking van opleidingstrajecten

  De federale regering stelt ook 23 miljoen euro ter beschikking van de sector om de instroom van zorgpersoneel te versterken via de bestaande projecten: #kiesvoordezorg (zorgkundigen en verpleegkundigen) en Project 600 (verpleegkundigen). Het gaat om opleidingsprojecten tot verpleegkundige en/of tot zorgkundige die zijn voorzien in een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten of protocolakkoorden.

  (Opnieuw) aan boord-trajecten

  Een nieuwe maatregel tot slot zijn trajecten voor starters in de zorg en voor werknemers die lang afwezig zijn geweest. Hiervoor maakt de overheid 7 miljoen euro vrij. In deze trajecten zullen ervaren medewerkers de (her)intreders ondersteunen en begeleiden. Dat moet ertoe leiden dat de starter of medewerker die terugkeert zich snel (opnieuw) integreert in het team. Dankzij deze trajecten zouden nieuwe werknemers of herintreders lang(er) aan de slag blijven binnen de zorgsector.

  Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
  twee mensen in gesprek