Financiële kopzorgen bij zorg- en welzijnsorganisaties

rekenmachine en pen
FacebookFacebookFacebook

SOM, de federatie van sociale ondernemers, trekt aan de alarmbel. De laatste jaren werden de werkingsmiddelen van zorg- en welzijnsorganisaties niet meer geïndexeerd, terwijl de inflatie blijft stijgen. Ook de personeelskosten nemen exponentieel toe door maar liefst vier indexeringen op minder dan een jaar tijd. Dit zet de financiële leefbaarheid van organisaties onder druk, daarom roept de sector unaniem op om de werkingsmiddelen na 10 jaar besparen te indexeren en om te voorzien in een tijdige en volledige financiering van alle personeelskosten.

De werkingsmiddelen werden sinds 2012 niet meer geïndexeerd terwijl de inflatie blijft pieken. Organisaties zien hun kosten met andere woorden stijgen en de inkomsten volgen niet. De afgelopen vijf jaar is het leven 12% duurder geworden, maar moeten we het met minder middelen doen, getuigt Tim Bruylandt, directeur van Den Dries, een organisatie actief in de sector voor personen met een handicap.

De situatie was al problematisch en de afgelopen maanden zien we de loonkosten en de energie- en grondstoffenprijzen steeds sneller stijgen. Sylvie Van Vugt, directeur bij Ons Kinderhuis, een organisatie in de jeugdhulp, zegt ‘s avonds wakker te liggen van de oplopende facturen: Onze energiekosten zijn in de maand maart verdubbeld en in onze begroting voor 2022 rekenen we dat ongeveer 68% van onze werkingsmiddelen opgaan aan het betalen van energie.

Er heerst ongerustheid bij veel organisaties, omdat er geen structurele oplossingen op tafel komen. Sociale ondernemers komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de compenserende maatregelen die de energiefactuur moeten drukken. Daar komt bij dat zorg- en welzijnsorganisaties hun kosten niet altijd kunnen doorrekenen aan cliënten en gebruikers: De regelgeving staat in de weg, maar ook solidariteit speelt een rol. Organisaties schrikken ervoor terug om hun gebruikers op te zadelen met onbetaalbare facturen.

Van dagcentra tot residentiële voorzieningen en kinderopvang. De hele sector vraagt naar een indexering van de werkingsmiddelen. Het probleem is niet nieuw, er wordt al jaren bespaard op zorg en welzijn.

Onbegrijpelijk, vindt Karin Van Mossevelde voorzitter van SOM, we hebben juist een sterke sector nodig die de uitdagingen waar we voor staan aankan. Organisaties worden geconfronteerd met een nijpend personeelstekort, snel stijgende personeelskosten en gebruikers die terecht vaker vragen naar zorg op maat. Wanneer je hen opnieuw de financiële zuurstof geeft die ze nodig hebben, dan komt dat de kwaliteit van de zorgverlening ten goede.

Tim Bruylandt beaamt: Ons doel is om onze zorg zo goedkoop en toegankelijk mogelijk te maken voor onze cliënten zonder aan kwaliteit in te boeten, maar daarvoor zijn extra werkingsmiddelen nodig. Die middelen kunnen innovatie en efficiëntie stimuleren in organisaties en daar verrijk je uiteindelijk de gebruiker mee, want die plukt daar de vruchten van.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden