Klimaatvisieplan: laat je inspireren door onze leden

Nieuws
klimaat
FacebookFacebookFacebook

Een klimaatvisieplan voor jouw organisatie omvat zoveel (mobiliteit, energie en waterverbruik, afval, materiaal gebruik, renovatie, zonnepanelen, monitoring…) dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Daarom geeft SOM het woord aan leden die de uitdaging al aangaan. Zo hopen we je te inspireren om zelf aan de slag te gaan. Voor onze eerste getuigenis spraken we met Hendrik Libeert, voorzitter van VZW De Luifel.

Zonnepanelen De Luifel vzw

Zonnepanelen De Luifel vzw

Moestuin De Luifel vzw

Moestuin De Luifel vzw

Elektrische auto De Luifel vzw

Elektrische auto De Luifel vzw

VZW De Luifel

De Luifel startte in 1987 met de ondersteuning van personen met een handicap die zelfstandig woonden of wilden wonen in de ruime regio van Tielt. Ze ondersteunen een 135-tal cliënten in woonbegeleiding. Omdat de nood aan dagbesteding en begeleid werk sterker werd, werd in 2000 gestart met een activiteitencentrum. Onder de naam 'De Rinkel' zijn er nu dagelijks activiteiten met de nadruk op inspraak en medezeggenschap. De werking omvat een tweedehandswinkel, een sociale cafetaria, een hobbyatelier, een werkatelier en een groenatelier. Bij De Luifel zijn ze al een tijdje bezig met klimaat en het invoeren van kleine en grote ingrepen. Op deze manier wil De Luifel haar steentje bijdragen aan de energietransitie. 

Waarom is klimaat zo belangrijk voor jullie? 

Hendrik: De opwarming van de aarde is op termijn de belangrijkste bedreiging voor onze samenleving en de gevolgen ervan zijn nu al wereldwijd voelbaar. Volgens ons is het een kwestie van gezond verstand om daarop in te zetten. De fossiele energiebronnen (gas en olie) zijn beperkt en met een groeiende wereldbevolking zal er meer en meer energie nodig zijn. Die schaarste zorgt ervoor dat de goederen steeds duurder worden en dat zal de huidige kloof tussen arm en rijk alleen maar doen toenemen. We zien ons daarom genoodzaakt om minder energie te verbruiken én over te stappen naar meer hernieuwbare energie. 

Waarover gaat jullie klimaatvisieplan? 

Hendrik: Visieplan is een groot woord, ik zie dit als een concreet actieplan. We hebben enkel de ambitie om als kleine organisatie bij te dragen aan een wereld die ook in de toekomst leefbaar is. 

Hoe krijg je je medewerkers en gebruikers mee in het verhaal? 

Hendrik: De respons bij de medewerkers is in elk geval positief. De meesten zijn zich overigens sterk bewust van de milieu- en klimaatproblematiek in het algemeen. Onze cliënten inschakelen in ons klimaatplan ligt vaak moeilijker. Ze wonen meestal in huurwoningen en hebben weinig middelen. Als je dagelijks moet knokken om rond te komen dan is het investeren in zonnepanelen of het aankopen van bioproducten niet je belangrijkste bekommernis. 

Wij kunnen als ondersteunende dienst natuurlijk wel aandacht hebben voor bijvoorbeeld groepsaankopen energie, zoals die door de provincie worden georganiseerd. Dat is een concreet punt waarbij goedkoop en milieuvriendelijk wel samen gaan. Onze begeleiders kijken ook na waar er energieverspillers zijn in woningen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij het overschakelen naar LED verlichting. Soms kan je met weinig middelen wel iets doen. 

In de nabije toekomst volgen wellicht nog heel wat maatregelen. Daarvoor wachten we de energiescan af van VIPA.

Welke concrete maatregelen hebben jullie genomen? 

Isolatie

Hendrik: De belangrijkste ingreep was de isolatie van ons gebouw. Ons secretariaat is al wat ouder en dus minder goed geïsoleerd. Bij de vernieuwing van het dak hebben we voor een betere isolatie gezorgd. Ook de spouwisolatie werd een jaar terug verbeterd. In de nabije toekomst volgen wellicht nog heel wat maatregelen. Daarvoor wachten we de energiescan af die zal gebeuren via VIPA. 

Zonnepanelen

Hendrik: Na de dakisolatie hebben we zonnepanelen geplaatst. Omdat we vooral overdag energie verbruiken en overdag onze nieuwe elektrische wagen opladen was dat een interessante optie. Via een samenaankoop werden de panelen geplaatst. 

Elektrisch rijden

Hendrik: We hebben een elektrische wagen aangekocht waarmee we jaarlijks een kleine 10 000 kilometer milieuvriendelijk rijden. 

Korte keten

Hendrik: Onze vroegere siertuin hebben we omgevormd naar een moestuin. Hierdoor kunnen we zelf al onze groentjes kweken voor de kookactiviteiten in het activiteitencentrum. De overschotten geven we weg aan doelgroepmedewerkers en personeel. Het was de bedoeling om in 2020 een serre te plaatsen, maar dat plan is door de coronacrisis helaas uitgesteld.

Tenslotte drinken we geen frisdranken of water meer uit plastic flessen. Voor plat water maken we enkel nog gebruik van kraantjeswater. Zeker even lekker, en beter voor het milieu.

De drempel naar energiezuinig werken is vaak heel hoog voor organisaties, omdat het zoveel omvat. Wat is jouw boodschap aan een organisatie die van nul moet starten? 

Hendrik: Ga eens samen zitten en maak een lijstje van wat je allemaal kan doen om zuiniger om te springen met energie en grondstoffen. Sommige zaken zijn verrassend eenvoudig en op korte termijn haalbaar. Voor andere maatregelen zal je meer tijd, informatie en geld nodig hebben om ze te realiseren. Op termijn is er altijd winst, zeker voor het klimaat en vaak ook voor je eigen portemonnee. Uiteraard spreek ik nu vooral voor kleine organisaties. Voor grote voorzieningen waar mensen wonen, zal het verhaal wat complexer zijn. 

Heb je zelf een inspirerend klimaatverhaal? Neem contact met ons op via maarten.loncin@som.be 

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden