Meer transparantie nodig rond vaccinatiestrategie

Standpunt
vaccinatie
FacebookFacebookFacebook

In een brief aan Minister Beke hebben we onze bezorgdheid geuit over de onduidelijkheid die er momenteel heerst rond de vaccinatiestrategie in de zorg- en welzijnssectoren. De focus ligt momenteel terecht op de residentiële voorzieningen, maar over (medewerkers in) andere werkingen is er te weinig transparantie. Ook zij hebben nood aan perspectief. 

Dat het niet eenvoudig is om een vaccinatiestrategie op poten te zetten, daar zijn we ons terdege van bewust. Er moet rekening gehouden worden met praktische en logistieke factoren en ook ethische keuzes maken deel uit van het proces. Toch geloven we dat meer transparantie over het proces de vragen en bezorgdheden bij heel wat organisaties kan wegnemen. 

Dat er prioritering nodig is om de meest kwetsbaren snel te kunnen helpen, daar zijn we het volledig mee eens. Alleen zijn we bezorgd dat er een grote groep zorgverleners vergeten wordt. Bij SOM vinden we het essentieel dat álle zorgprofessionals meegenomen worden in de eerste fase (1a) van vaccinatie, in welke volgorde dan ook. 

Kinderbegeleiders, hulpverleners, zorgverstrekkers, maatschappelijk assistenten, persoonlijke assistenten, contextbegeleiders... in de sectoren personen met een handicap, jeugdhulp, pleegzorg, geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, adoptie, preventieve gezinsondersteuning, revalidatiecentra en verslavingszorg... Ze hebben allemaal extra inspanningen geleverd om de zorg en het welzijn van hun gebruikers overeind te houden. Ze hebben ook allemaal nog steeds risico om een COVID-19-besmetting op te lopen, aangezien dagopvang, huisbezoeken, verpleegkundige handelingen, etc. noodzakelijke aspecten zijn voor het continueren van hun werk. 

Een stakeholdersoverleg voor zorgprofessionals

SOM pleit ervoor om parallel aan het stakeholdersoverleg voor collectiviteiten, ook een stakeholdersoverleg voor zorgprofessionals op te richten, want dat is er voorlopig nog niet. Zodanig dat we duidelijke informatie uit eerste hand kunnen bekomen en ook daar onze bezorgdheden kunnen aankaarten. 

Tenslotte hopen we dat er snel meer perspectief komt en er gewerkt wordt aan een duidelijk tijdspad waarbinnen de verschillende subfasen binnen de eerste fase van vaccinatie duidelijk uitgewerkt worden. 

 

We blijven dit op de voet opvolgen.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden