Rechtstreeks toegankelijke hulp wordt uitgebreid

Standpunt
personen met een handicap
bruine muur met icoon 'handicap'
FacebookFacebookFacebook

In het zorginvesteringsplan werd 19,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp voorzien.

De Vlaamse Regering heeft vrijdag (15/07) principieel een besluit goedgekeurd om deze middelen beschikbaar te stellen aan bestaande en nieuwe RTH-aanbieders die zich mee engageren om het concept van rechtstreeks toegankelijke hulp nog meer vraaggestuurd, flexibel en lokaal, in samenwerking met niet-handicapspecifieke ondersteuning, aan te bieden.

De middelen worden ingezet in een proefproject dat na een jaar wordt geëvalueerd. Alle praktische informatie is te vinden onder https://www.vaph.be/pilootfase-nieuw-beleid-rechtstreeks-toegankelijke-vaph-hulp-rth.

SOM toont zich tevreden rond de bijkomende middelen voor de rechtstreeks toegankelijke hulp.

Het aanbod is bedoeld voor mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor een persoonsvolgend budget voor korte termijn of meer langdurig te ondersteunen. Rechtstreeks toegankelijke hulp is als eerste trap in VAPH-ondersteuning essentieel om persoonsvolgende financiering goed te doen werken.

Het systeem botste en botst de laatste tijd op zijn limieten, onder meer door capaciteitstekorten, en moest hervormd worden om aan de stijgende en snel veranderende vraag te voldoen. “Zorgorganisaties en gebruikers zijn daarom al langer vragende partij om het systeem meer flexibel en vraaggestuurd te maken. SOM is blij dat er extra geld voor RTH is, maar niet zo blij dat de besluitvorming zo lang heeft geduurd. Deze onderhandelingen hadden eerder moeten landen volgens veel van onze leden”, zegt Tim Claerhout, stafmedewerker voor de sector personen met een handicap.

De huidige uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp werd voorbereid in een participatietraject met alle stakeholders aan de hand van zogenaamde werksessies. SOM nam hieraan deel. Ouders, gebruikers, zorgaanbieders en de overheid kwamen verschillende keren samen om een meer flexibel systeem uit te tekenen. Marjan Tyberghien, directeur van SOM-lid Start West Vlaanderen, nam deel aan de werksessies en blikt er tevreden op terug: “Het is zo belangrijk om iedereen mee aan tafel te brengen om naar hetzelfde doel toe te werken, met een betere ondersteuning voor personen met een handicap en hun netwerk”.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden