Staf zet schouders onder groepsvaccinatie

Nieuws
vaccinatie
Vaccinatiecentrum Leuven
FacebookFacebookFacebook

Samen met een aantal partners schreven we een inspiratienota over het betrekken van kwetsbare personen in de vaccinatiestrategie. SOM gelooft dat een samenwerking tussen de vaccinatiecentra enerzijds en de lokaal verankerde zorg- en welzijnsorganisaties anderzijds, de sleutel is tot succes. Maar hoe kan zo’n lokale samenwerking er in de praktijk uitzien? We spraken met Hilde Omblets, directeur bij Staf over hun aanpak. 

Staf heeft een mobiel ambulante werking die personen met een handicap ondersteunt in het zelfstandig thuis wonen. Daarvoor vertrekken ze vanuit de zelfstandigheid van personen om vervolgens extra ondersteuning te bieden waar dat nodig is. Vanuit dezelfde filosofie zijn ze aan de slag gegaan met de vaccinatie van hun cliënten.

Van sensibilisering tot een heus vaccinatiefestival, zij maakten van de vaccinatie een succes. Slechts 9,75% van de cliënten besloot om zich niet te laten vaccineren. Het grootste krediet gaat volgens Hilde naar de begeleiders van Staf. Zij hebben zich geëngageerd om cliënten te sensibiliseren door hen duidelijke informatie te bezorgen over de vaccins. Soms volstond de beschikbare informatie van de overheid, of een georganiseerd telefoontje met de huisarts. Sensibilisering helpt om cliënten bewust te maken van de voordelen van vaccinatie, maar er zijn nog heel wat andere drempels waarmee men rekening moet houden als men kwetsbare personen wil betrekken bij de vaccinatie. Daarom hebben ze bij Staf een tandje bijgestoken toen bleek dat de cliënten en gebruikers uit mobiel ambulante sectoren uit de boot dreigden te vallen.

In samenwerking met de vaccinatiecentra van Leuven en Diest organiseerden ze een vaccinatiefestival, een groepsvaccinatie voor alle cliënten. Er werden een vaccinatielijnen gereserveerd met extra personeel; de begeleiders van Staf waren welkom in het centrum en na afloop kregen de gevaccineerden een klein aandenken. Net zoals dat bij een muziekfestival gebeurt, werd er op weg naar de vaccinatiecentra gezorgd voor de nodige begeleiding: de mensen van Staf stonden paraat op enkele belangrijke overstapplaatsen. Tenslotte faciliteerde de Stad Leuven een gratis busrit voor de mensen die het minder breed hebben, zo werd weer een extra drempel weggehaald.

Of er veel stress te bespeuren was bij de cliënten voor en tijdens de vaccinatie? Hilde stelt ons gerust: “uiteraard is zo’n vaccinatie spannend, maar die spanning werd goed opgevangen door de mensen ter plekke.” De aanwezigheid van de begeleiders en de warme inrichting van de vaccinatiecentra gaven de cliënten het nodige vertrouwen. Sommigen waren zelfs even vergeten dat ze voor een prikje kwamen en vergeleken het gebeuren met het jaarlijks kerstfeest dat ze door corona helaas hadden gemist.

Hilde Omblets blikt tevreden terug op de vaccinatiecampagne. Ze besluit dat de directe communicatielijn tussen Staf en de vaccinatiecentra essentieel was voor de geslaagde afloop. De reacties van de cliënten nadien versterken dat gevoel. Ze gaven aan dat ze het zonder de begeleiding waarschijnlijk niet hadden aangedurfd om zich te laten vaccineren.

Kwetsbare personen ervaren meer drempels om tot vaccinatie te komen dan de gemiddelde burger. De populatiemanagers in de vaccinatiecentra zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van een vaccinatiestrategie in zijn of haar regio. We roepen alle populatiemanagers van de vaccinatiecentra op om een beroep te doen op de expertise van welzijnsorganisaties. Zij weten namelijk hoe je kwetsbare personen kan bereiken. We roepen alle zorgprofessionals op om de handen in elkaar te slaan met het vaccinatiecentrum, zodat niemand vergeten wordt. Willen we een vaccinatiegraad van 70% bereiken in alle bevolkingsgroepen, dan moeten die drempels zo goed mogelijk weggehaald worden. We hopen dat vaccinatiecentra en organisaties in Vlaanderen zich laten inspireren door het succesverhaal van Staf.

Heb je zelf een straf vaccinatieverhaal dat je waarmee je anderen kan inspireren? Neem dan contact op met onze stafmedewerker communicatie Lise Zeguers

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek