State of the union: Uitbreiding flexi-jobs

Nieuws
FacebookFacebookFacebook

Gisteren lichtte de federale regering haar begroting voor haar laatste werkjaar toe. Een opvallende maatregel was de uitbreiding van de flexi-jobs naar 12 sectoren, waaronder kinderopvang.

Uitbreiding naar andere zorg- en welzijnssectoren?

Op dit moment worden flexi-jobs reeds ingezet voor ondersteunende functies in PC 330. Op 1 januari kan het systeem verder uitgebreid worden naar kinderopvang en dit waarschijnlijk voor alle functies. Het is nog onduidelijk of er ook een uitbreiding komt voor de andere welzijnssectoren (personen met een handicap, welzijnswerk, jeugdhulp...).

De sociale partners komen nu aan zet

Vanaf 1 januari 2024 krijgt de sector kinderopvang de mogelijkheid om gebruik te maken van flexi-jobs voor alle functies. De beslissing om hiervan gebruik te maken ligt bij de sector zelf. Als blijkt dat de flexi-jobs nadelig zijn voor de sector, dan kan deze maatregel geweigerd worden. De onderhandelingen over de invoer van flexi-jobs zullen verlopen binnen het paritair comité 331, waar SOM ook deel vanuit maakt. Wij volgen dit nauwgezet op en communiceren van zodra we meer weten. 

Wat weten we al? 

Definitieve beslissing van invoering flexi-jobs ligt bij de sectoren zelf

Zoals aangehaald beslist elk van de 12 sectoren zelf of in hun sector flexi-jobbers aan de slag kunnen vanaf 1 januari. De werkgevers en vakbonden binnen het paritair comité 331 van de kinderopvang moeten dus kortelings bij collectief akkoord beslissen of flexiwerk mogelijk wordt in hun sector en onder welke voorwaarden.

Geen minimumloon, wel barema's

Het uurloon van flexi-jobbers zal onderhevig zijn aan sectorale minimumlonen of sectorbarema’s en dus niet langer één uurloon over de sectoren heen. Hoe dit juist zal ingevuld worden, zal binnen het paritair comité verder uitgewerkt worden.

Verhoging patronale bijdrage werkgever

Een werkgever die een flexi-jobber tewerkstelt zal een verhoogde patronale bijdrage moeten betalen. Deze verhoogt van 25% naar 28%. Als je nu een brutoloon uitkeert van €1000 voor een flexi-jobber, dan betaal je daarop €250 patronale bijdrage. Vanaf 1 januari 2024 zal deze stijgen naar €280. 

Opleiding en diploma zijn essentieel

Flexi-jobbers die aan de slag gaan in kinderopvang en onderwijs zullen de nodige diploma's moeten voorleggen.

Limiet van €12.000 per jaar

Personeel dat een flexi-job heeft in combinatie met een 4/5e tewerkstelling zal vanaf volgend jaar maximaal €12.000 per jaar kunnen verdienen met de flexi-job. Op het loon boven dit plafond betaalt de werknemer belastingen.

Ook vroeg gepensioneerden (= met pensioen vóór de wettelijke pensioenleeftijd) krijgen een plafond opgelegd. Zij zullen jaarlijks €7190 kunnen bijverdienen met een flexi-job.

Gepensioneerden zijn niet onderhevig aan een plafond.

Wachttijd van 6 maanden

Medewerkers die van een voltijdse functie overschakelen naar een 4/5e werkrooster, zullen vanaf volgend jaar 6 maanden moeten wachten alvorens ze aan een flexi-job kunnen beginnen.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek