Wat betekent de septemberverklaring voor de kinderopvang?

FacebookFacebookFacebook

De Vlaamse Regering kondigde gisteren haar begroting voor 2024 aan tijdens de septemberverklaring. Centraal stonden de investeringen in de kinderopvang. SOM beschouwt de investeringen in de kinderopvang als een stap in de goede richting. Het zal belangrijk zijn om de lange termijnvisie van het consortium te blijven bewaken en werk te maken van structurele investeringen. Daarnaast mogen we de andere sectoren in zorg en welzijn niet uit het oog verliezen. Onder andere de indexering van de werkingsmiddelen en het aanpakken van de wachtlijsten moet hoog op de agenda blijven staan.

Verlaging kindratio 

De ratio wordt verlaagd naar 1 begeleider per 5 kinderen in groepen met enkel baby’s tot 12 maanden, 1 begeleider per 8 kinderen in groepen met enkel kinderen vanaf 12 maanden en 1 begeleider per 7 kinderen in gemengde groepen. Opvanginitiatieven krijgen 3 jaar de tijd om zich aan te passen aan deze ratio. Ook logistieke medewerkers kunnen tijdelijk meegerekend worden voor de ratio. Zo kan de werkdruk voor de kinderbegeleiders toch al verminderd worden wanneer er op korte termijn geen bijkomende kinderbegeleiders worden gevonden. Zij kunnen ook een traject volgen naar een duurzame tewerkstelling als kinderbegeleider. De verlaging van de ratio in de groepsopvang moet bijdragen aan betere kwaliteit in de kinderopvang en minder werkdruk voor werknemers. 

Het budget voor deze maatregel is 118 miljoen euro.

Onthaalouders 

De Vlaamse Regering verhoogt de onkostenvergoeding voor aangesloten onthaalouders met 2,83 euro per kind per volle dag. Voor zelfstandige onthaalouders wordt de basissubsidie verhoogd met 622 euro per jaar. Daarnaast kunnen 350 onthaalouders die dat wensen overstappen naar het werknemersstatuut. Beginnende onthaalouders hebben recht op een investeringspremie van 3000 euro, waarmee ze hun opvanglocatie kunnen inrichten volgens de normen van een gezinsopvang. Andere onthaalouders komen in aanmerking voor deze premie wanneer zij hun infrastructuur wensen te vernieuwen.

Het budget voor deze maatregelen is 13 miljoen euro voor de basissubsidie en onkostenvergoeding en 3,3 miljoen euro voor de investeringspremie.

Trap 1 en Trap 2 

In de groepsopvang wordt de basissubsidie voor initiatieven die aan vrije prijs (T1) werken verhoogd naar 3.000 euro. De opvanginitiatieven die een aanvraag indienden voor omschakeling van plaatsen met de basissubsidie T1 naar de subsidie met inkomenstarief T2 zullen kunnen kiezen of ze dat nog willen nu de basissubsidie voor de T1 plaatsen ook sterk wordt verhoogd.

Het budget voor de basissubsidie Trap 1 is 27 miljoen euro en dat voor de omschakeling naar Trap 2 is 55 miljoen euro.

Extra plaatsen

Er komen 5.000 extra plaatsen bij. Momenteel werken de ouders van 96% van de kinderen die naar kinderopvang gaan. Als ouders werken, dan hebben ze vandaag al voorrang voor kinderopvang. Prioritair is de opvang voor wie quasi voltijds werkt en eveneens voor broers en zusjes van kinderen die al in de kinderopvang aanwezig zijn en pleegkinderen. Daarnaast is er wel een afwijking mogelijk in het belang van het kind of omwille van de gezondheids- of welzijnssituatie, in maximum 10% van het aantal plaatsen. De modaliteiten worden nog uitgewerkt, de minister engageert zich om de administratieve lasten op kinderopvanginitiatieven zo laag mogelijk te houden bij de invoer van deze maatregel.

Het budget voor deze maatregel is 35 miljoen euro.

Stimuleren van kinderopvang via bedrijven

Om kinderopvang via bedrijven sterker te stimuleren, verlaagt de Vlaamse Regering de drempel door een uitgebreid systeem op te zetten waarbij bedrijven kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande kinderopvanginitiatieven, in de buurt van hun medewerkers. Op die manier hebben ouders dichtbij huis opvang ter beschikking, wordt het aantal beschikbare plaatsen uitgebreid en hoeft een bedrijf zelf geen grote investering te doen. Bovendien zullen bedrijven die investeren de kosten fiscaal kunnen inbrengen.

Compensatiemaatregel voorzorgsbeginsel

Het voorzorgsprincipe staat voorop in het handhavingsbeleid. Hierdoor is het mogelijk dat er uit voorzorg wordt gesloten. Na onderzoek kan blijken dat een organisator van kinderopvang geen schuld had aan een incident waardoor deze werd gesloten uit voorzorg. In dat geval zal de overheid een compenserend bedrag voorzien.

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek