Wat betekent de septemberverklaring voor jouw organisatie?

Nieuws
FacebookFacebookFacebook

In haar septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering een aantal maatregelen aangekondigd om de energie- en inflatiecrisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen komen er bovenop het VIA 6 akkoord. Ondertussen is er al wat meer duidelijkheid over een aantal van de bijkomende investeringen. Wij zetten op een rijtje wat ze voor jouw organisatie juist betekenen.  

Crisisondersteuning 

 • Eenmalige investering van 60 miljoen euro in werkingsmiddelen die onder meer gebruikt kunnen worden om de energiefactuur te betalen in 2023. 
 • Het budget zal worden verdeeld over alle zorg- en welzijnssectoren.
 • De verdeelsleutel werd nog niet bekend gemaakt.  

Energiebesparende maatregelen 

 • 200 miljoen euro vrij om de energiefacturen van scholen, zorginstellingen en andere publieke instellingen betaalbaar te houden.
 • Op welke manier dit geld besteed zal worden, weten we nog niet.  

Kinderopvang 

De Vlaamse Regering begroot een jaarlijkse investering van 100 miljoen euro voor de sector kinderopvang.  

 • 92 miljoen euro recurrente middelen: 

  • Het gelijktrekken van de subsidies voor alle initiatieven die werken met inkomenstarief. Vanaf 2023 verdwijnt trap 2b. 

  • Betere basisfinanciering voor de minst gesubsidieerde initiatieven. 

  • Betere arbeidsvoorwaarden en betere verloning voor begeleiders. 

  • Meer plaatsen aan inkomenstarief. 

  • Onthaalouders krijgen jobbonus en indexatie onkostenvergoeding. 

 • 8 miljoen euro voor Zorginspectie en het agentschap Opgroeien om de aanbevelingen te realiseren van de parlementaire onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang 

  • Een performant IT-systeem zal alle documenten m.b.t. eenzelfde kinderopvanginitiatief bundelen en automatische uitwisseling van informatie tussen Zorginspectie en Kind en Gezin toelaten. 

  • Personeelsversterking van Zorginspectie die is afgestemd op het gewenste interval voor inspecties 

Zorgbudgetten 

 • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 130 euro naar 135 euro. 

 • Het zorgbudget voor ouderen met een laag inkomen wordt verhoogd. Ongeveer 75 procent van die ouderen zal erop vooruitgaan. Afhankelijk van de categorie waartoe ze behoren, kan die verhoging van de tegemoetkoming oplopen van 80 tot 500 à 600 euro per maand. 

Jobbonus 

 • 100 euro netto extra in november 2022 voor lonen met jobbonus  

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek