Algemeen Directeur

CAW De Kempen
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Hofkwartier, 2200 Herentals
Functie:
Directeur/management

Beschrijving

Wie zijn wij?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen.

CAW De Kempen is een dynamische, pluralistische, autonome en geëngageerde organisatie. Onze meer dan 180 CAW- medewerkers staan als goed getrainde professionals in de frontlinie van het leven bijgestaan door meer dan 250 enthousiaste vrijwilligers.

Taken

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de algemene koers die het CAW vaart dit in afstemming met de Raad van Bestuur. Samen met het directieteam wordt vorm gegeven aan de strategische doelstellingen en de kernopdracht van het CAW: het aanbieden en uitbouwen van kwaliteitsvol eerstelijnswelzijnswerk. Een financieel gezonde organisatie, een duurzaam en motiverend personeelsbeleid en het uitbouwen van een netwerk met andere organisaties zijn daarbij essentieel.

Algemeen beleid: je tekent samen met het directieteam een toekomstgericht beleid uit voor de organisatie.

Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsbeslissingen en benchmark gegevens op en integreert deze tot een onderbouwde missie, visie en strategie.
Je stemt het strategisch beleid af met de Raad van Bestuur. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.
Je vangt interne en externe signalen op, gaat hier proactief mee aan de slag en formuleert krachtige en waar nodig innovatieve antwoorden.
Je zorgt voor het stroomlijnen en afstemmen van de financiële, personele en inhoudelijke processen.
Personeelsbeleid: je streeft voortdurend naar een team van gedreven, competente en trotse medewerkers zodat het CAW toonaangevend is voor andere organisaties.

Je inspireert medewerkers om het beste van zichzelf te geven.
Vanuit een gedragen visie op human resources management voer je een hedendaags personeelsbeleid met aandacht voor instroom, doorstroom en uitstroom.
Leidinggeven:

Je coacht en ondersteunt in directe lijn de inhoudelijk en zakelijk directeurs en de stafmedewerkers.

Netwerk: je realiseert een sterk netwerk bij lokale besturen, het middenveld en het beleid.

Je ontwikkelt mee strategieën in de Kempen om welzijnsproblemen effectief, efficiënt en innovatief aan te pakken.
Je signaleert maatschappelijke noden en behoeften aan overheden en partners.
Je vertegenwoordigt de belangen van het CAW en toont de meerwaarde op bovenlokaal niveau en draagt een positief beeld uit.
Je houdt contact met lokale en bovenlokale overheden.

Wie ben je?

Vormvereisten:

Je beschikt over een masterdiploma.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie.
Kennis:

Je kent de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal en welzijnsbeleid.
Je kent de diverse aspecten van een hedendaags personeelsbeleid.
Je bent thuis in het financieel beleid van een middelgrote organisatie.

Competenties:

Je bent ervan overtuigd dat welzijnsproblemen vragen om een gezamenlijke aanpak van meerdere actoren.
Je kan waarderend coachen en leidinggeven en medewerkers maximaal in hun kracht zetten.
Je kunt vanuit een betrokken houding mensen vertrouwen en ruimte geven zodat ze het beste van zichzelf geven.
Je kan overtuigen en onderhandelen.
Je kan daadkrachtig beslissingen nemen.
Je bent strategisch en wendbaar in je denken en handelen.
Je kan innovatieve oplossingen bedenken voor de aanpak van problemen op basis van een degelijke analyse.
Je bent communicatief en kunt op een inspirerende en enthousiasmerende manier ideeën en verwachtingen overbrengen en erop inspelen.
Je hebt affiniteit met de hulpverlening, de welzijnssector en de Kempense context.

Wat mag je verwachten?

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.
Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (K1).
Je ontvangt maaltijdcheques en kan genieten van een groepsverzekering.
Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
Je tewerkstellingsplaats is Hofkwartier 23 in Herentals maar je bent aanwezig op verschillende locaties van CAW De Kempen.
Startdatum is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk, ten laatste op 1 oktober 2021.

Hoe solliciteren

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Stel je kandidaat!

We verwachten je kandidatuur (sollicitatiebrief en CV) ten laatste op zaterdag 1 mei 2021 per mail ter attentie van huidig Algemeen Directeur Frans Heylen via frans.heylen@cawdekempen.be
Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een online kennismakingsgesprek in de week van 10 mei 2021.
De hieruit geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment en sollicitatiegesprek.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met huidig Algemeen Directeur Frans Heylen via frans.heylen@cawdekempen.be of 0477/43 63 23.

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.cawdekempen.be

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures