Bemiddelaar in Familiezaken

CAW Noord-West-Vlaanderen
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Deeltijds
Contract:
Vast
Provincie:
West-Vlaanderen
Adres:
Ruddershove 8, 8000 Brugge
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

Je maakt deel uit van het ambulant begeleidingsteam Middenkust dat zijn vaste stek heeft op St-Sebastiaanstraat 18 te 8400 Oostende.

CAW Noord-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie die hulp biedt op verschillende levensdomeinen. Wij informeren, adviseren en bieden deskundige hulp aan om het welzijn en de levenskwaliteit van mensen uit de regio te versterken. We signaleren maatschappelijke problemen en situaties van verontrusting en bouwen via preventie mee aan de opbouw van een zorgzame samenleving. We brengen onze hulpverlening dicht bij de mensen en hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We vertrekken vanuit een groot vertrouwen in de krachten en groeikansen van cliënten en hun omgeving. Het CAW kan daarvoor rekenen op ongeveer 250 gemotiveerde medewerkers. Je kunt uitgebreid met ons kennismaken op www.cawnoordwestvlaanderen.be. De teams zijn de uitvalsbasis voor de medewerkers. Met vertrouwen als basishouding, respectvolle omgang, open en duidelijke communicatie naast waardering en erkenning van de kwaliteiten en talenten streven we naar een sterke collegialiteit en samenwerking binnen en tussen de teams. We zijn op zoek naar iemand die ten volle achter onze missie en visie staat en die verschillende competenties in huis heeft.

Onze nieuwe collega is iemand die:

 • gedreven en geëngageerd is vanuit de overtuiging dat je het verschil kan maken door een solidaire opstelling met kwetsbare mensen.
 • cliëntgericht is door de vragen en behoeften van de cliënt centraal te stellen rekening houdend met de doelstellingen van het team.
 • Integer is en consequent handelt naar de waarden en omgangsregels van de functie en het CAW.
 • zelfstandig kan werken in verbinding met collega's en verantwoordelijkheid kan nemen, op een creatieve wijze hindernissen en problemen oplost.
 • getuigt van een cultuursensitieve basishouding.
 • intern en extern samenwerkt om een gezamenlijk resultaat op maat af te leveren.
 • communicatief en sociaal vaardig is.
 • een dynamische, innovatieve en flexibele instelling heeft.
 • je getuigt van een polyvalente inzetbaarheid.

Specifiek voor de job

 • je hebt een professionele bachelor of master in een menswetenschappelijke richting.
 • je bent opgeleid als erkend bemiddelaar familiezaken
 • je voldoet aan de erkeningsvoorwaarden mbt erkenning bemiddelaar familiezaken
 • je beschikt over een rijbewijs B.
 • je werkt mobiel voor het ganse werkingsgebied CAW Noord-West-Vlaanderen
 • je presteert per week 1 avonddienst (max. tot 21u).
 • Je bent vertrouwd met of je hebt affiniteit met kwetsbare doelgroepen.

Jouw opdracht:

 • Scheidingsbemiddeling (buitengerechtelijke bemiddeling)
 • Ouderschapsbemiddeling tijdens het scheiden (buitengerechtelijke bemiddeling)
 • Ouderschapsbemiddeling nà scheiding of relatiebreuk (buitengerechtelijke bemiddeling)
 • Bemiddeling in familiezaken (buitengerechtelijke bemiddeling)
 • Gerechtelijke bemiddeling

Ons aanbod:

 • Een uitdagende job met ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing
 • een deeltijds contract onbepaalde duur voor ½ FTE, 19u per week
 • Functiegebonden loon volgens PC 319.01 barema B1c en relevante anciënniteit.
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Hoe solliciteren

Meer info?

Geïnteresseerd?

 • stuur ten laatste op 21/06/2021 je motivatiebrief en cv per e-mail t.a.v. Mevr. Ann Deschacht naar sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be of per post naar CAW, secretariaat Sollicitatie, Ruddershove 8, 8000 Brugge, met vermelding ‘sollicitatie erkend bemiddelaar familiezaken’

De eerste selectieronde gaat door op 1/07/2021 in de voormiddag.
Indien u hiervoor wordt weerhouden, dan ontvangt u hiervoor ten laatste op 25/06/2021 een uitnodiging.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures