CAW Brussel – team Migratie Psychosociaal hulpverlener (M/V/X) 0,8 VTE – (0,5 VTE onbepaalde duur, 0,3 VTE bepaalde duur t/m einde 2021) onmiddellijk indiensttreding

CAW Brussel
Reageren tot:
Adres:
Antwerpselaan 34, 1000 Brussel
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

Taakomschrijving:

De hulpverlener staat specifiek in voor het begeleiden van mensen met een migratie achtergrond , zowel erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden als mensen met een tijdelijk of geen geldig verblijfsstatuut. We ondersteunen deze doelgroep o.a. bij het zoeken naar een woonst, sociaal-administratieve vragen, toekomst oriëntatie, psychologische problemen,… In de begeleidingen wordt er nauw samengewerkt met sociale tolkendiensten om de communicatie met deze doelgroep mogelijk te maken. De hulpverlener bouwt daarnaast een emancipatorisch vormings- en sensibiliseringsaanbod uit adhv groepssessies waarbij uiteenlopende thema’s rond relaties, veerkracht, seksualiteit, opvoeding, gezinshereniging, … aan bod komen. De hulpverlener bouwt een duurzaam netwerk uit van organisaties en diensten in Brussel die rechtstreeks werken of contact hebben met mensen met een migratieachtergrond in functie van toeleiding naar de eerstelijnshulpverlening. De hulpverlener zorgt mee voor een laagdrempelige doorstroming naar de hulpverlening en installeert waar nodig een gepaste vervolghulp.

Plaats binnen de organisatie: De hulpverlener maakt deel uit van het team Migratie binnen de cluster Basisrechten en Financiële Hulpverlening.

Wij vragen:

 • Een gemotiveerde medewerker met een opleiding in menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring
 • Ervaring in het werken met groepen en projectmatig werken
 • Ervaring met individueel begeleidingswerk en begeleiding van gezinnen
 • Affiniteit met de vluchtelingenproblematiek
 • Kunnen werken in een multidisciplinair team
 • Op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren ifv de globale werking
 • Grondige kennis van de sociale kaart van Brussel
 • Meertaligheid (Nederlands, Engels en Frans) is een vereiste
 • Basis informatica: vertrouwd met PC-officepakket, internet/email

Profiel:

 • Vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren en analyseren
 • Kennis van methodieken zoals Mindspring en Vind-je-weg is een pluspunt.
 • Interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek
 • Interesse voor cultuursensitieve hulpverlening en de nodige vaardigheden voor het omgaan met mensen met verschillende culturele achtergronden
 • Kennis van vreemdelingenwetgeving is een pluspunt
 • Correct kunnen omgaan met beroepsgeheim en de wet op de privacy

Ons aanbod:

 • Een boeiende job binnen een multidisciplinair team
 • Contract 0,8 VTE waarvan contract onbepaalde duur 0,5 VTE en 0,3 VTE contract bepaalde duur tot eind december 2021.
 • Betaling volgens barema B1c (PC319.01)
 • Extra legale voordelen: gratis woon-werkverkeer, extra verlof, maaltijdcheques

Hoe solliciteren

Procedure:

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures