CAW Brussel zoekt Coördinator (M/V/X) cluster “Basisrechten” 1 VTE onbepaalde duur contract

CAW Brussel
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Adres:
Antwerpselaan 34, 1000 Brussel
Functie:
Coördinator

Beschrijving

Wie zijn we ?

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.

De cluster bevat 2 deelwerkingen : team schuldbemiddeling en Budget in Zicht en team migratie en outreach. De multidisciplinaire teams bieden psychosociale hulpverlening , juridisch advies en werken samen met de cliënten aan de realisatie van hun basisrechten. Zij delen hun expertise organisatiebreed via consultfunctie en een intern vormingsaanbod. De doelgroep zijn kwetsbare personen en gezinnen die leven in (kans) armoede, met financiële problemen en/of in een precair verblijfstatuut.

Wat verwachten we?

Als geboren people manager stuurt hij/zij de teams aan en functioneert als coach. De coördinator is verantwoordelijk voor de inhoudelijke werking en de organisatie van de teams.

De coördinator realiseert op kwaliteitsvolle wijze zijn/haar taken samen met de teamondersteuner, de medewerkers en de betrokken stafleden. De coördinator maakt deel uit van het beleidsteam en tekent de inhoudelijke en strategische doelstellingen mee uit voor CAW Brussel.

De coördinator heeft een verbindende rol tussen clusters en teams en onderschrijft de gedeelde verantwoordelijkheid in het organisatiebreed denken en samenwerken.

De coördinator rapporteert aan de direct leidinggevende zijnde de algemeen directeur.

HR, leiden en coachen van medewerkers

 • Principes van participatief, motiverend en waarderend leiderschap onderschrijven en toepassen.
 • Inhoudelijk leiden en inspireren van de medewerkers/vrijwilligers in functie van de doelstellingen ism de teamondersteuner.
 • Stimuleren van interne samenwerkingen, positieve teamgeest en het opnemen van verantwoordelijkheden ism teamondersteuner en het team.

Inhoudelijk en operationeel management van de cluster

 • Verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke en organisatorische werking van de cluster in samenwerking met de teamondersteuners.
 • Hij/zij is eindverantwoordelijke voor het opmaken, uitvoeren en opvolgen van de operationele doelstellingen in het jaaractieplan op basis van het beleidsplan.

Beleid en strategie

 • De strategie en het algemeen beleid van de organisatie mee voorbereiden en opvolgen via jaaractieplannen.
 • Opnemen van een door beleidsteam toegewezen rol en mandaat bij organisatiebrede thema’s.
 • Vanuit eigen inhoudelijke expertise , feedback vanuit de hulpverlening en door participatie aan interne/externe werkgroepen input geven ifv beleidsontwikkeling.

Communicatie, samenwerking en vertegenwoordiging

 • Verantwoordelijk voor het creëren van verbinding en expertise-uitwisseling binnen het CAW.
 • Aanspreekpunt voor partners gerelateerd aan de samenwerking met het CAW.
 • Uitbouwen, opvolgen en bestendigen van samenwerkingsrelaties en –projecten.

Kwaliteitszorg in samenwerking met ondersteunende diensten

 • Richtlijnen kwaliteitshandboek mee ontwikkelen en bijsturen i.s.m. stafmedewerker kwaliteit.
 • Introduceren en implementeren van specifieke methodieken, (digitale) tools, nieuwe wetenschappelijke inzichten ter ondersteuning van de hulpverlening i.s.m. de teamondersteuners.
 • Aandacht voor innovatieve projecten en nieuwe maatschappelijke tendensen.

Wie zoeken we?

 • Je beschikt over een masterdiploma of over een daarmee equivalente ervaring
 • Je hebt een relevante ervaring op het vlak van leidinggeven
 • Je bent sociaal vaardig en kunt medewerkers aansturen, inspireren en motiveren
 • Je bent een gedreven, geëngageerde en betrokken leidinggevende die vertrouwen en waardering geeft en krijgt
 • Je hebt oog voor een continue organisatieontwikkeling om de medewerkers maximaal in hun kracht te zetten en een optimale kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening aan de cliënten te waarborgen
 • Je bent integer, toegewijd en gaat respectvol met mensen om
 • Je hebt kennis van participatief leiderschap en verbindend communiceren
 • Je hebt ervaringen en affiniteit met het begeleiden van veranderingsprocessen
 • Je kan projectmatig werken
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de Brusselse omgeving en sociale kaart
 • Jij hebt een grondige kennis van de jeugdhulp en de recente ontwikkelingen in deze sector

Wat bieden we?

 • Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken
 • Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens barema K5 van PC 319.01
 • We houden zeker rekening met relevante ervaring, ook in andere sectoren
 • Glijdende uurroosters en mogelijkheid tot telewerk
 • Maaltijdcheques en extra verlofdagen
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 • Werkingsgebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoe solliciteren

Hoe solliciteren ?

Stuur t/m 30 september 2023 per mail je motivatiebrief en cv naar Annalisa Gadaleta :- annalisa.gadaleta@cawbrussel.be met vermelding “Coördinator cluster basisrechten ” in het onderwerp van je mail.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij Annalisa Gadaleta : 02 486 45 40 - annalisa.gadaleta@cawbrussel.be

We willen graag dat ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij.
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine, seksuele oriëntatie, handicap of gezondheidstoestand.

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden