Coördinator Facility

Schoonderhage VZW
Reageren tot:
Sector:
Personen met een handicap
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Adres:
Schuitstraat, 16, 9401 Pollare
Functie:
Stafmedewerker

Beschrijving

Functieomschrijving

Als coördinator facility ben je verantwoordelijk voor beheer van de infrastructuur, het aankoopbeleid en aansturing van het preventiebeleid. Door proactief en strategisch werken anticipeer je op toekomstige noden en evoluties zodat de zorg en ondersteuning van de cliënten steeds in optimale omstandigheden kan verlopen. Je draagt duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel en kan dit op een heldere manier vertalen naar de werkvloer.

Je staat in voor de aansturing en coaching van de onderhoudsteams, poetscoördinator en medewerker facility en preventie.

In samenwerking streef je ernaar de werking voor iedereen optimaal te begeleiden volgens de basisprincipes van Schoonderhage. De coördinator facility rapporteert aan de algemeen directeur en financieel verantwoordelijke.

De functie van coördinator facility omvat volgende kernopdrachten en deeltaken:

 • Infrastructuur:
  • je plant, organiseert en coördineert alle nodige herstellingen, onderhoudswerken, keuringen en controles zodat de continuïteit en de veiligheid gewaarborgd wordt;
  • je houdt continu vinger aan de pols door aanwezig te zijn op de werkvloer en nauw overleg met onze verantwoordelijken;
  • je zorgt voor een vlotte en duurzame samenwerking met de verschillende diensten binnen het de organisatie;
  • je staat in voor de coördinatie en opvolging van verbouwings- en nieuwbouwprojecten.
 • Aankoopbeleid:
  • je staat in voor een duurzaam aankoopbeleid;
  • je zorgt voor continue optimalisatie van de aankoopprocedures;
  • je bouwt professionele en duurzame relaties uit met de leveranciers;
  • je beheert de bestaande onderhoudscontracten en geeft ook input voor nieuwe af te sluiten contracten;
  • je maakt jaarlijks een begroting op en stuurt tijdens het jaar bij waar nodig.
 • Preventiebeleid:
  • je volgt op dat alle wettelijke verplichtingen zijn vervuld die betrekking hebben tot de gebouwen en de bijhorende installaties o.a. op vlak van vergunning, welzijn op het werk…
  • je volgt op dat alle preventie maatregelen naar de werkvloer worden vertaald en zorgt d.m.v. o.a. het installeren van werkgroepen voor gedragenheid  
  • je superviseert de administratieve opvolging en controle van het volledige proces rond arbeidsongevallen, verzekeringen, …
  • je verzamelt samen met de medewerker facility en preventie alle informatie en adviezen die voortvloeien uit werkplaatsbezoeken door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en zorgt voor opvolging van de acties die eruit voortvloeien (o.a. in het JAP en GPP).
 • Coördinatie onderhoudsteams:
  • je stuur in samenwerking met de medewerker facility en preventie het technisch onderhoudsteam aan;
  • je stuurt in samenwerking met de coördinator poets het onderhoudsteam poets aan;
  • je coördineert de werkplanning en de verlofplanning van de medewerkers en bepaalt de prioriteiten in functie van de noden.
 • Schakelfunctie: via overlegmomenten zorg je voor informatieoverdracht tussen de verschillende actoren
  • gebruik makend van bestaande kanalen en overlegstructuren;
  • informeren van alle betrokkenen;
  • beroep doen op verworven kennis bij collega’s en eigen kennis ter beschikking stellen.
 • Verantwoordelijkheidsfunctie: je bewaakt en consolideert een optimaal werkklimaat en een kwaliteitsvolle dienstverlening in samenwerking met dagelijks bestuur:
  • coachen van medewerkers;
  • bevorderen van de communicatie;
  • anticiperen op problemen;
  • stimuleren van innovatie.

Functieprofiel

Je beschikt over volgende competenties:

 • je beschikt over de nodige management skills en technische kennis om de kernopdrachten en deeltaken te volbrengen;
 • je bent in staat zelfstandig te werken, verbetervoorstellen te formuleren en beslissingen te nemen;
 • je kan een team aansturen en coachen;
 • je bent een teamspeler, motivator, besluitvaardig en resultaatgericht;
 • je kan beleidsmatig denken en beleidsvisies vertalen naar concrete doelen. Je hebt een hart voor onze bewoners en kan je vinden in de visie van Schoonderhage.
 • Je beschikt over een bachelor diploma (technische richting) of gelijkwaardig door ervaring. Je beschikt over een diploma Preventieadviseur niv. 2.

Aanbod

Wij bieden een uitdagende job in een voltijds contract onbepaalde duur, met overname van relevante anciënniteit. Als startdatum beogen wij 1 juli 2021. De verloning wordt bepaald o.b.v. de barema’s & anciënniteitsvoorwaarden van PC 319.01 (max. barema hoofdopvoeder). Bijkomend:

 • mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk
 • fietsvergoeding – woon-werkverkeer
 • voordelige aansluiting hospitalisatieverzekering
 • GSM & abonnement
 • aansluiting bij voordelenplatform voor alle medewerkers (korting bij aankoop van kledij, elektronica, speelgoed, reizen,…)

Schoonderhage is een organisatie in volle groei, waar wordt geïnvesteerd in medewerkers: kansen bieden en ontplooiing stimuleren zijn sleutelbegrippen. Er worden dan ook voldoende vormingsmogelijkheden aangeboden, zowel individueel als in groep. Binnen Schoonderhage staan ervaren, geëngageerde en hulpvaardige collega’s klaar, die solidair samenwerken in een aangename werkomgeving. Solidair samenwerken, oprecht zijn en zorgzaam zijn, vormen de kerncompetenties voor alle medewerkers.

Hoe solliciteren

Geïnteresseerde kandidaten sturen een motivatiebrief en uitgebreid curriculum vitae (voor 31/05/2021) naar:
Vzw Schoonderhage
t.a.v Sharon Hietbrink
Schuitstraat 16
9401 Pollare

Of (bij voorkeur) per e-mail: sharon.hietbrink@schoonderhage.be
Voor bijkomende inlichtingen kan u telefonisch contact opnemen: 054/310785.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures