Dienstverantwoordelijke Sociale dienst (niveau Bx) OCMW Stekene

Gemeente Stekene
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Adres:
Stadionstraat 2, 9190 Stekene
Functie:
Coördinator

Beschrijving

Als dienstverantwoordelijke staat u in voor de algemene werking van de sociale dienst. U coördineert het team van maatschappelijk werkers en administratieve medewerkers, neemt de leiding en bewaakt een optimale dienstverlening ten opzichte van de interne en externe personen die een beroep doen op de dienst.

Als dienstverantwoordelijke bent u samen met uw tram van maatschappelijk werkers het aanspreekpunt voor personen en gezinnen die maatschappelijke dienstverlening aanvragen. Naast het opvolgen van uw team zal u ook ingezet worden op de diverse thema's van de sociale dienstverlening.

Kernwaarden hierbij zijn respect, klantvriendelijkheid, samenwerking en enthousiasme.

Profiel

U dient te beschikken over een bachelordiploma in het sociaal werk.

Om toegang te hebben tot een betrekking bij Gemeente/OCMW Stekene moeten de kandidaten:
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten - te bewijzen aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 3 maanden oud is;
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

Jobgerelateerde competenties

* De doelstellingen en de middelen van de actieprogramma's van de overheid bepalen;
* De visie en strategische doelstellingen van de actieprogramma's van de overheid uitwerken;
* De toepassing van regeringsbeslissingen controleren en evalueren (enquête, audit, werkgroepen,...);
* Een rapport van de acties opstellen, corrigerende maatregelen en een verbeteringstraject voorstellen;
* De directies van een ministerie of een administratie coördineren, de activiteiten verdelen onder de dienstverantwoordelijken;
* Actieprogramma's toepassen op regionaal of lokaal niveau of bij overheidsinstellingen.

Persoonsgebonden competenties

* Communiceren;
* Verantwoordelijkheid;
* Resultaatgerichtheid;
* Zelfstandigheid;
* Samenwerken.

Aanbod

* Contract bepaalde duur van 12 maanden, bij gunstige evaluatie op het einde van de 12 maanden krijgt u een contract van onbepaalde duur;
* Terugbetaling woon-werkverkeer (fiets en openbaar vervoer);
* Maaltijdcheques van 8 euro;
* Flexibel glijtijdsysteem;
* Boeiende en afwisselende job in eigen regio;
* Wettelijk vastgestelde weddenschaal op B-niveau;
* Beroepservaring kan onbeperkt in aanmerking komen bij het vaststellen van diverse anciënniteiten.

Hoe solliciteren

Motivatiebrief, CV, attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud), kopie gevraagde diploma

Via e-mail: info@stekene.be

Via het E-loket: www.stekene.be/vacatures

Per brief: t.a.v. College van burgemeester en schepenen, Stadionstraat 2, 9190 Stekene

Meer info via personeelszaken@stekene.be of 03/790.02.41

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures