Directeur

MFC Ten Dries
Reageren tot:
Sector:
Personen met een handicap
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Adres:
Poeldendries, 32, 9850 Deinze
Functie:
Directeur/management

Beschrijving

 • MFC Ten Dries vormt samen met Buitengewoon Onderwijs Ten Dries een personele unie en biedt multidisciplinaire begeleiding, therapie, dagopvang en verblijf aan minderjarigen met een motorische of meervoudige beperking en hun context. Dit gebeurt zowel voor de 110 kinderen en jongeren die schoollopen in Ten Dries als voor leerlingen uit het gewoon onderwijs.
 • Er is een nauwe samenwerking met de vzw’s Manege Dennenhof (hippotherapie) en Verburght (woonvormen meerderjarigen), die historisch uit Ten Dries ontstaan zijn en waarmee middelen gedeeld worden.
 • Ten Dries is een open organisatie, waar hartelijke en respectvolle omgang met elkaar vanzelfsprekend is en teams zelf-organiserend aan de slag gaan met het oog op het bevorderen van een optimale kwaliteit van leven van de kinderen en jongeren en hun ouders, nu en in de toekomst.

Opdracht

 • Je bent samen met de andere directies van de personele unie verantwoordelijk voor het algemeen strategisch beleid van de personele unie en de goede samenwerking met de andere vzw’s op de site Landegem.
 • Je bent verantwoordelijk voor het algemeen strategisch beleid van het MFC Ten Dries, met name de uitwerking en de realisatie van een duidelijke missie en visie en van de daarop gebaseerde lange termijndoelen en meerjarenplan.
 • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het MFC Ten Dries
  • rechtstreeks voor wat betreft het financiële beleid
  • onrechtstreeks via de Verantwoordelijke facilitair beheer en aankoop voor wat betreft infrastructuur en logistiek en via de andere kaderleden voor de andere aspecten van de werking.
 • Je bent eindverantwoordelijke ten aanzien van de cliënten (kinderen-jongeren-adolescenten en hun ouders) en ten aanzien van de medewerkers.

Het volledige functieprofiel vind je terug op de website:

www.tendries.be/functieprofiel-directeur-dagelijks-bestuurder.

 

Hoe solliciteren

 • Stuur je motivatiebrief en CV ter attentie van het bestuursorgaan naar Paul Veevaete via mail naar paul.veevaete@gmail.com, ten laatste tegen 7 januari.
 • Geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht van de verdere sollicitatieprocedure.
 • De indiensttreding is voorzien in de periode maart-juni 2022.
 • Neem voor meer informatie contact met Luc Goossens, directeur MFC Ten Dries via het centrale telefoonnummer 09 371 60 66.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures