Directeur Het Eepos

Het Eepos
Reageren tot:
Sector:
Personen met een handicap
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Vogelzang 48, 2430 Laakdal
Functie:
Directeur/management

Beschrijving

Het Eepos is door het VAPH vergund voor het bieden van residentiële en mobiel/ambulante ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Ons dienstverleningsaanbod situeert zich in Geel, Laakdal en omgeving.

Hoofdtaken:

 • Leiden en coördineren van de algemene werking van de vereniging, op organisatorisch, inhoudelijk, beleidsmatig en financieel vlak.
 • In samenwerking met alle betrokkenen (cliënten, medewerkers, bestuur, en diverse externe partners) bouwen aan een kwalitatief zorg- en ondersteuningsaanbod voor alle cliënten, vertrekkend vanuit een hedendaagse en betrokken visie op personen met een beperking en hun individuele en collectieve ondersteuningsnoden en -wensen.

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Masterdiploma met pedagogische, psychologische, sociale of (para)medische oriëntatie, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Minimum 4 jaar voltijdse, relevante beroepservaring.
 • Gedreven en flexibele persoonlijkheid
 • Beschikken over een blanco uittreksel uit het strafregister model 596-2

Opmerkingen:

 • Voltijdse functie
 • Barema en voorwaarden als werknemer binnen een openbaar bestuur (contract onbepaalde duur, A4a-A4b)
 • Privé-anciënniteit kan voor maximum 10 jaar in rekening worden gebracht
 • Plaats van tewerkstelling: Laakdal en Geel
 • Datum indiensttreding: af te spreken

Hoe solliciteren

Sollicitatiebrief met duidelijk CV en kopie diploma ten laatste op 4 oktober 2021 bij voorkeur per mail richten aan paul.snoeckx@het-eepos.be (als onderwerp “sollicitatie directeur” vermelden a.u.b.), of per post aan Het Eepos, t.a.v. dhr. Paul Snoeckx, Vogelzang 48, 2430 Laakdal.

Inlichtingen te bekomen bij dhr. Paul Snoeckx, stafmedewerker: paul.snoeckx@het-eepos.be of 0472 92 24 58.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures