Hoofdbegeleider 100% bepaalde duur - Begeleidingshuis Juno - Krinkel

Jeugzorg Emmaüs vzw
Reageren tot:
Sector:
Jeugdhulp
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Tijdelijk
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Botermelkbaan 75, 2900 Schoten
Functie:
Begeleider

Beschrijving

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen biedt residentiële, ambulante en mobiele hulpverlening voor de Bijzondere Jeugdzorg in het arrondissement Antwerpen en maakt deel uit van de vzw Emmaüs, actief in de sector van de welzijns- en gezondheidszorg.

Begeleidingshuis Juno staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 59 kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar. Naast jongeren die vanuit een complexe opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven, krijgen ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hier een plek.

Onze werking Krinkel binnen Begeleidingshuis Juno heeft een team van 10 medewerkers die instaan voor het verblijf en de begeleiding van 12 kinderen en jongeren tussen 10 en 14 jaar. Het team wordt versterkt door 3 maatschappelijk werkers die overkoepelend over alle leefgroepen de gezinnen en de context van de jongeren opvolgen en ondersteunen.

Je functie

 • Je bent in nauwe samenwerking met de teamcoördinator verantwoordelijk voor de werkorganisatie binnen je team, de grotere organisatie.
  • Je verzorgt de administratie: uurroosters, verlofplanning, activiteitenplanning, budget, werving en selectie, opleiding en vorming …
  • Je superviseert onze begeleiders, vrijwilligers en stagiaires, zowel in individuele gesprekken als onmiddellijk op de werkvloer.
  • Je organiseert en leidt overleg, dit zowel in teamverband als daarbuiten.
  • Je zet mee de inhoudelijke trajecten uit.
 • Je neemt deel aan de leefgroepwerking.
  • Ongeveer de helft van je werktijd sta je daadwerkelijk in de leefgroep en draai je mee als begeleider.
  • Je organiseert het dagelijkse leven.
  • Je hebt individuele gesprekken met jongeren.
  • Je onderhoudt contacten met hun context of andere mensen die belangrijk zijn in hun opgroeien.
  • Je begeleidt groepsactiviteiten: groepsgesprek, uitstap, projectweek.
  • Je hebt een signaalfunctie aangaande de werksfeer en het functioneren van de teamleden.
 • Je vertegenwoordigt je team in de ruimere organisatie en daarbuiten.

Je profiel

 • Je bezit een bachelordiploma in de menswetenschappen of hebt gelijkwaardige competenties opgebouwd.
 • Je werkt minimaal 5 jaar in Bijzondere Jeugdzorg.
 • Je hebt ervaring met groepsdynamisch werken met jongeren. Je hebt inzicht in welke processen er zich in de groep kunnen afspelen en hoe je die kunt beïnvloeden.
 • Je hebt ervaring in het werken met complexe groepen en met jongeren met verschillende individuele problematieken.
 • Je bent uiterst flexibel. Je kan omgaan met onverwachte situaties en functioneert in een wisselend uurrooster (flexibele dag- en avonduren, weekends, feestdagen, nachten).
 • Je bent een teamspeler.
 • Je plant en werkt zelfstandig.
 • Je communiceert helder met mensen met verschillende achtergronden. Kennis van andere talen dan het Nederlands is een pluspunt.
 • Je blijft rustig en alert in moeilijke situaties. Je ziet een uitdaging in onverwachte gebeurtenissen.
 • Je bent bewust van jezelf. Je reflecteert over je eigen handelen in functie van je eigen groei.
 • Je bent erg betrokken bij jongeren en hebt respect voor iedereen betrokken bij hun opgroeien.

Ons aanbod

 • Je krijgt een voltijds vervangingscontract (t.e.m. oktober) met een baremaverloning vastgelegd in PC 319.01.
 • Je ervaring wordt in rekening gebracht door overname van relevante anciënniteit.
 • Je maakt deel uit van een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing, en een maatschappelijke rol opneemt.
 • Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen of fiets en een volledige terugbetaling voor openbaar vervoer.
 • We voorzien mobiliteit op maat voor elke medewerker (deelwagens, leenfietsen …)
 • Je komt terecht in een gedreven team dat samenwerkt in vertrouwen.
 • Je kan groeien in een werkomgeving met aandacht voor overleg en teamwerking.
 • Je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en vorming via een gemeenschappelijk en individueel ontwikkelingspad en coaching op maat.
 • We zorgen voor een evenwicht werk-privé via een aantrekkelijke vakantieregeling met 2 extra feestdagen en 2 extralegale vakantiedagen, flexibele recuperatie van overuren …

 

 

Hoe solliciteren

Interesse in deze job?

 

Solliciteren kan tot en met 25 mei 2022 via www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/mee-werken

 

Verdere vragen over de functie-inhoud kan je stellen aan Christina Van den Hove (Christina.Van.den.Hove@emmaus.be – 0473/56 40 70).

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures