Hulpverlener Sociale Opvang

CAW De Kempen
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Deeltijds
Contract:
Tijdelijk
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Stationstraat 80, 2300 Turnhout
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen.

Je komt terecht in het team Sociale Opvang te Turnhout. Hier worden mensen opgenomen die wegens omstandigheden dak- en thuisloos geworden zijn. Dit kunnen crisisopnames, kortdurende trajecten, langdurige trajecten en/of trajecten voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Wat doe je?

Je biedt op gepaste wijze psychosociale eerstelijnsondersteuning, budgetbeheer en na begeleidingen.
Je werkt samen een begeleidingsplan uit en zet hierbij de mogelijkheden en talenten van cliënten alsook de persoonlijke en professionele context centraal.
Je maakt gebruik van verschillende methodieken, afhankelijk van de fase in het hulpverleningsproces.
Je beweegt je in de leefwereld van de cliënt.
Je bespreekt en evalueert het hulpverleningstraject van de cliënt op regelmatige basis in team.
Je verwijst en/of leidt cliënten gericht naar andere diensten en werkt aan samenwerkingsverbanden.
Je verwerkt de geboden hulpverlening systematisch in het elektronisch dossier.
Je werkt actiegerichte projecten uit voor de sociale opvang nadat de nood op teamniveau werd vastgesteld.

Wie ben je?

Je bent geëngageerd om te werken met dak- en thuislozen en hun context, zowel procesmatig als directief. Je hebt zicht op uitsluitingssystemen die dakloosheid in de hand werken én bevorderen.
Je behandelt elke mens gelijkwaardig, ongeacht zijn/haar leeftijd, gender, geaardheid, afkomst, nationaliteit, beperking en/of chronische ziekte.
Je hebt ervaring met cultuursensitief werken en/of migratieproblematiek.
Je bent stressbestendig, zelfstandig, zelfkritisch en durft tegen de stroom in te gaan.
Sensibiliseren en ageren m.b.t. ecologische duurzaamheid is voor jou vanzelfsprekend.
Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.
Kennis van minstens 1 andere taal is noodzakelijk.
Je hebt een BA of MA en/of je hebt ervaring in het werken m.b.t. armoedeproblematiek.
Interculturele ervaring (binnenland en buitenland) is een absoluut pluspunt.

Wat mag je verwachten?

Wij bieden een contract van bepaalde duur voor een vervangingscontract (ongeveer 1 jaar) 50-100% jobtime. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.314,19 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
Je werkt in een flexibel uurrooster, inclusief sporadisch nacht- en weekendpermanentie voor onthaal én voor de bewoners van de sociale opvang voor dak- en thuislozen.
Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
Je tewerkstellingsplaats is Stationsstraat 80 in Turnhout.
Startdatum is in overleg te bepalen.

Hoe solliciteren

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 9 mei 2021.
Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een online sollicitatiegesprek. Het sollicitatiegesprek zal online plaatsvinden op woensdag 12 mei 2021.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke Maja De Belder: 0491 35 14 30 / maja.debelder@cawdekempen.be

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures