Hulpverlener Wonen Middenkust

CAW Noord-West-Vlaanderen
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Tijdelijk
Provincie:
West-Vlaanderen
Adres:
Sint-Sebastiaanstraat 16a, 8400 Oostende
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

Je maakt deel uit van team Wonen in regio Middenkust.  Je neemt begeleidingen op binnen de drie hulpverleningsmodules woonbegeleiding met verblijf, preventie uithuiszetting en ambulante woonbegeleiding. Je wordt aangestuurd door de teamverantwoordelijke van team wonen regio Middenkust.

Concreet verwachten we :

 • op een krachtgerichte wijze de zelfredzaamheid en de groeikansen van de cliënt(en) stimuleren 
 • zorg op maat bieden daar waar de hulp aangewezen is (mobiel werken) vanuit een dynamisch evenwicht tussen veel respect voor de zelfbepaling en gepaste ondersteuning
 • doelgericht de cliënt(en) begeleiden in het zelf (terug) in handen nemen van de regie over zijn eigen welzijn
 • de levenskwaliteit die de cliënt voorop stelt helpen nastreven, verhogen en/of verbeteren
 • verbindend werken in en met de context en het netwerk van de cliënt(en)
 • samenwerken met andere partnerorganisaties met het oog op het streven naar een integrale, inclusieve en duurzame verhoging van de levenskwaliteit van de cliënt

 Vereisten 

 • je hebt een professionele bachelor in een menswetenschappelijke richting 
 • je werkt gepast flexibel, volgens de noden van cliënten bv. één avond in de week
 • je beschikt over een rijbewijs B
 • je werkt mobiel
 • je bent vertrouwd met dak- en thuisloosheid, het werken met en in de context en netwerk van de cliënt(en) en krachtgericht werken

Onze nieuwe collega is iemand die:

 • gedreven en geëngageerd is vanuit de overtuiging dat je het verschil kan maken door een solidaire opstelling met kwetsbare mensen.
 • cliëntgericht is door de vragen en behoeften van de cliënt centraal te stellen rekening houdend met de doelstellingen van het team.
 • Integer is en consequent handelt naar de waarden en omgangsregels van de functie en het CAW.
 • zelfstandig kan werken in verbinding met collega's en verantwoordelijkheid kan nemen, op een creatieve wijze hindernissen en problemen oplost.
 • getuigt van een cultuursensitieve basishouding.
 • intern en extern samenwerkt om een gezamenlijk resultaat op maat af te leveren.

Ons aanbod:

 • Een uitdagende job met ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing
 • Tijdelijk contract van 19 uur (onbepaalde duur); tot 31 dec.2022 aangevuld met 19 uur vervanging. 
 • Functiegebonden loon volgens PC 319.01 en relevante anciënniteit
 • Onmiddellijke indiensttreding 

        Meer info? 

 • Voor bijkomende informatie kan je terecht bij de  teamverantwoordelijke
 • Dirk Soenen, via dirk.soenen@cawnoordwestvlaanderen.be - tel 0473 82 74 93 
 •  De functieomschrijving is opvraagbaar bij De heer  Dirk Soenen.

Hoe solliciteren

 • stuur vóór 01/10/2021  je motivatiebrief en CV per e-mail naar sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be  en dit ter attentie van Ann Deschacht, inhoudelijk directeur, met vermelding ‘wonen Middenkust’’
 • De eerste selectieronde gaat door op 07/10/2021 tussen 13.00 en 17.00 uur. De weerhouden kandidaten worden via mail uitgenodigd.

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures