Jongerenhulpverlener Turnhout

CAW De Kempen
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Stationstraat 80, 2300 Turnhout
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

Waar kom je terecht?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Je maakt deel uit van het team Gezin en Jongeren.

Wat doe je?

 • Je staat in voor het onthaal, begeleiding en preventie m.b.t. doelgroep jongeren (12-25 jaar). Je doet dit zowel op het JAC van Turnhout als op verschillende locaties in de (stads-)regio.
 • Je doet aan vraagverheldering, biedt directe hulp aan of verwijst door indien nodig.
 • Je staat in voor uitgebreidere ondersteuning waarin je begeleidingstrajecten aangaat.
 • Je werkt met de jongere in zijn sociale context en hebt waar nodig overleg met externe diensten.
 • Je zet signalen om in concrete acties en werkt mee aan een informatief of begeleidend (groeps)aanbod met betrekking tot bepaalde thema’s.
 • Je werkt projectmatig op vraag van scholen of gemeenten, bv. rond preventie.
 • Je zorgt ervoor dat jongeren de weg leren kennen naar het JAC op verschillende manieren.

Wie ben je?

 • Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting.
 • Je vindt gemakkelijk aansluiting bij jongeren en kent hun leefwereld.
 • Je hebt een basiskennis van het welzijns- en hulpverleningslandschap in het arrondissement, in het bijzonder van de jeugdhulp.
 • Je bent sterk in individuele trajecten en werkt vanuit een generalistische kijk.
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden om met jongeren en hun sociale omgeving om te gaan, zowel individueel als in groep.
 • Je werkt graag met groepen en hebt kennis van groepsdynamica.
 • Je hebt interesse in of ervaring met blended hulpverlening.
 • Je bent mee met de sociale media en je kunt via die weg vlot contacten leggen met het doelpubliek.
 • Je bent alert voor signalen en kunt deze omzetten in concrete acties
 • Je weet je professionele netwerk uit te bouwen en in te zetten in functie van je doelgroep.
 • Je kunt zelfstandig werken zonder daarbij de connectie te verliezen met collega’s die op een andere locatie actief zijn.
 • Je bent bereid om minstens 1 avond per week te werken en flexibel om te gaan met je werkuren, afhankelijk van de noden van je cliënten. Indien je deeltijds werkt ben je zeker beschikbaar op woensdagnamiddag.
 • Je kunt je vlot verplaatsen in de regio.

Wat mag je verwachten?

 • Je komt terecht in een enthousiast team van jongerenhulpverleners.
 • Je komt regelmatig samen met collega's van andere locaties.
 • Wij bieden een contract voor bepaalde duur van 6 maanden aan een jobtime van 100%.
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC 319.01 (B1c). Deze brutojaarwedde bedraagt 2.899,75 euro per maand voor 100% jobtime en zonder baremieke anciënniteit.
 • Je tewerkstellingsplaats is Stationstraat 80, 2300 Turnhout.

Hoe solliciteren

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op woensdag 27 september 2023.
 • Uit de kandidaturen wordt een selectie gemaakt.
 • De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op maandag 2 oktober 2023 tussen 14u en 18u.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Clara Marinus clara.marinus@cawdekempen.be / 0473 18 05 95.

Voor informatie over de procedure kan je terecht bij personeelswerker Lies Lavrysen via lies.lavrysen@cawdekempen.be / 0493 09 68 44.

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden