LEIDINGGEVENDE WERKBURO

Pegode vzw
Reageren tot:
Werkregime:
Deeltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Antwerpsesteenweg 62, 2550 Kontich
Functie:
Coördinator

Beschrijving

Als leidinggevende sta je in voor : 

De coördinatie, aansturing en de toekomst van het project.

De taken situeren zich op 3 actievelden :

 1. Je werkt aan een toekomstvisie over werk in een inclusieve maatschappij
 • Je kent het werkveld en de actoren in het domein van werk en sociale tewerkstelling en je ontwikkelt een strategische visie op werk in Pegode.
 • Je kent de aanpak van begeleid werk en de “participatieladder” naar werk, je positioneert het Werkburo hierin en werkt de aanpak verder uit volgens de maatschappelijke tendensen.
 • Je vertaalt – i.s.m. je team en het managementteam – deze visie in operationele doelstellingen. Je definieert duidelijke en opvolgbare resultaten.
 • Je verfijnt de methodiek Supported Employment en stemt deze af op veranderende maatschappelijke tendensen op vlak van arbeid.
 1. Je bent een netwerker en innovator
 • Je bent sterk in verbindend communiceren en weet je stijl aan te passen aan je gesprekspartner, aan de omstandigheid en de doelstelling van een gesprek of interactie.
 • Je bent een stimulerende kracht in de ontwikkeling van WerkburO Vlaanderen met name een Vlaams Netwerk van jobcoaches.
 • Je bent ondernemend en zoekt voor onze cliënten en je team naar nieuwe pistes in het domein werk, nieuwe doelgroepen en nieuwe werkgevers.
 • Je ontwikkelt verder de processen van begeleid werk en draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning t.a.v. de cliënten.
 • Je hebt ervaring met projectsubsidies en verwerft deze om innovatie te financieren.
 1. Je motiveert en coacht medewerkers en coördineert het dagelijks operationeel beleid:
 • Je geeft leiding aan een 15-tal medewerkers en een aantal vrijwilligers.
 • Je ondersteunt je team zodat ze naar de verwachte resultaten kunnen toewerken
 • Je voert functioneringsgesprekken, detecteert vormingsnoden en haalt het maximum uit de aanwezige talenten in je team. Je organiseert functioneringsgesprekken en  stelt  vormingsplannen op
 • Je durft medewerkers aan te spreken op hun ontwikkelpunten en sterktes om medewerkers professioneel te laten groeien
 • Je bewaart het overzicht op gestelde doelen, stelt prioriteiten en durft beslissingen te nemen.
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede besteding van de toegekende personele en financiële en materiële middelen van het project en hebt dus een basistalent voor planning, opvolging en cijfers.
 • Je werkt mee een regioafbakening uit en regionale afstemming op vlak van werkposten en cliënten.
 • Je selecteert en werft mee nieuwe medewerkers i.f.v. een divers getalenteerd team.

Pegode gelooft in talentgericht werken waardoor we de verbinding met andere leidinggevenden van onze netwerkorganisatie stimuleren. De strategie van de organisatie wordt op deze wijze vorm gegeven.

Hoe solliciteren

Vacature toevoegen

Voeg hier je vacature toe.  Onze databank is vrij beschikbaar voor de hele social profit. Na controle van de vacature, plaatsen wij ze online. 

Vacatures