Maatschappelijk werker M/V/X

jongerencentrum Cidar vzw
Reageren tot:
Sector:
Jeugdhulp
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Vlaams-Brabant
Adres:
Marie christinastraat, 8, 8, 8, 3070 Kortenberg
Functie:
Hulpverlener

Beschrijving

Het OOOC heeft een diagnostische opdracht, het werkt ambulant voor jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. De residentiële werking richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar. Het OOOC staat in voor het verzorgen van een overgangssituatie voor de jongeren en de gezinnen die aan het OOOC worden toevertrouwd. De opdracht van het OOOC bestaat erin de jongeren en de gezinnen te begeleiden bij hun overgang van een vastgelopen problematische opvoedingssituatie naar een situatie met perspectief. Essentieel in dit “overgangs”-proces is dat de jongeren en de gezinnen kunnen ervaren dat ze zelf vat hebben op dit overgangsproces. Participatie is dan ook een centraal aandachtspunt in de werking van het OOOC. In het verzorgen van die overgangssituatie vervult het OOOC drie hoofdfuncties. De drie hoofdfuncties zijn het formuleren van een advies aan verwijzers op basis van diagnostiek, de oriëntatie, en crisishulpverlening in het kader van Integrale Jeugdhulp. Deze drie functies kunnen zowel residentieel, mobiel als ambulant uitgevoerd worden.

De diagnostische activiteit van het OOOC wordt opgevat als een communicatief proces. Dit proces is erop gericht een inzicht te verwerven in de problematiek van het cliënteel, die aanleiding heeft gegeven tot een beroep op de jeugdhulp. In het diagnostisch proces vinden er drie types van onderzoek plaats: het maatschappelijk onderzoek, het psychologisch onderzoek en het leefgroep onderzoek bij residentieel opgenomen jongeren. Een onderhoud met een psychiater is optioneel. Het diagnostisch proces waarbinnen deze onderzoeken plaatsvinden levert het basismateriaal waarop het advies aan de verwijzers wordt geformuleerd. Dit krijgt een schriftelijke neerslag in het verslag.

Het onderzoek wordt door middel van gesprekken georganiseerd aan de hand van thema’s. De maatschappelijk werker beheert daarbij als het ware het begeleidingsdossier en voert het maatschappelijk onderzoek uit (gesprekken/huisbezoeken met ouders, jongere, andere contextfiguren, contacten met vorige hulpverlening, verwijzers, deelname aan teambesprekingen, ...). Sterktes in verslaggeving, analyserend vermogen en flexibiliteit zijn heel belangrijk. Je komt terecht in een enthousiast team.

Voor meer informatie rond ons pedagogisch concept kan u terecht op www.cidar.be

 

Voor de dienst maatschappelijk werkers van het OOOC, werven we een maatschappelijk werker aan voor enerzijds een deeltijds contract van bepaalde duur met kans op vast contract met daarnaast een deeltijdse aanvulling voor de periode van twee jaar.

Werken op de sociale dienst houdt niet enkel administratieve taken in ook veelvuldige contacten met de context, andere hulpverlening, verwijzers behoort ook tot het takenpakket. De informatie die wordt verzameld, moet geanalyseerd kunnen worden en getoetst kunnen worden aan de geformuleerde hypotheses.

Hoe solliciteren

Email met motivatiebrief en CV. Indiensttreding zo snel als mogelijk.

De selectie gebeurt op grond van competenties ongeacht origine, leeftijd of geslacht.

Email : Marieke.pinxten@cidar.be

t.a.v. Marieke Pinxten

Marie Christinastraat 8

3070 Kortenberg

Word lid van SOM

  • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
  • Consulteer gratis onze helpdesk
  • Geniet van advies en ondersteuning op maat
  • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
Lid worden